Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Serveid'Ocupabilitat

Reglament del Servei

El Reglament del Servei d’Ocupabilitat té com a finalitat definir la missió, els objectius, les funcions, l’estructura organitzativa i les normes bàsiques de funcionament d’aquest servei, d’acord amb els objectius estratègics de la Universitat i els recursos pressupostaris que s’hi puguin destinar.

Informació complementària