Tècnica de Veu


Aquesta activitat facilita als participants coneixements teòrics i pràctics que els permeten desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes habilitats, el curs permetrà utilitzar la veu adequadament en diferents àmbits.

Objectius
  • Conèixer els aspectes fonamentals dels principis que regeixen la producció de la veu.
  • Conèixer i sensibilitzar el cos mitjançant una relaxació adequada i una bona tècnica respiratòria.
  • Aconseguir una emissió vocal lliure i natural que permeti cantar sense esforç i amb una projecció adequada.
  • Adquirir una dicció clara i natural mitjançant l’ús correcte dels mitjans d’articulació de la paraula i d’expressivitat en el llenguatge.
  • Assolir una disciplina de treball que permeti descobrir i desenvolupar la veu mitjançant la recerca constant dels propis recursos vocals i de relaxació, a més d'incorporar les tècniques que s'ensenyin.

Informació
 
Professor: Raúl Jorquera.
Dates: del 25 d'octubre de 2017 al 24 de gener de 2018.
Horari: dimecres de 12 a 14.30 h.
Preu: comunitat de la UAB 60 €, altres 90 €.

Convalidable per 1 crèdit ECTS.

 
Inscripció on-line (places limitades, assignació per ordre d'inscripció)