Vg. de Persones i d'Organitzaciˇ - Funcions dels Ómbits que en depenen