Teaching quality
Educació Primària
 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Grau Educació Primària + Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primària 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primària 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primària 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primària 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primària 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Primâria 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Especial 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Física 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat de Llengua Estrangera 
2017 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical 
2014 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical 
2011 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical 
2008 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical 
2005 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical 
2002 Informe enquesta inserció laboral: Diplomatura Mestre especialitat d'Educació Musical