Guies d'organització d'actes més sostenibles

Guies d'organització d'actes més sostenibles

La Universitat Autònoma de Barcelona ha redactat diversos documents i guies sobre l’organització d’esdeveniments, incloent tipologies d’actes que van des de les festes fins a congressos.

Guia “Congressos més sostenibles” (català).

Guia “Congresos más sostenibles” (castellà).

Guia “More sustainable congresses” (anglès).

Guia “Guia per a fer més sostenibles els actes que organitzat la UAB

Guia de festes més sostenible (català).

More sustainable celebrations (anglès).