Vés al contingut principal

Repositori de certificats digitals

La Plataforma de Custòdia de Certificats Digitals (PCCD) serveix per a emmagatzemar certificats digitals de forma segura.

La PCCD està adreçada a persones usuàries que disposen d’un certificat que les identifica com a persona empleada pública (Personal Acadèmic i PAS) de la Universitat i que requereixen, pel seu càrrec o responsabilitat, delegar l’ús del seu certificat a determinades persones i per fer tràmits concrets en nom seu.

Actualment, aquest certificat és l’anomenat T-CAT P que expedeix el Consorci AOC.

 

Accés

Per accedir a aquest servei cal fer la sol·licitud a la Unitat de Certificació i Projectes d’Administració Electrònica de l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació-OGID mitjançant l’adreça de correu següent: certificacio.digital@uab.cat.

En aquesta sol·licitud, cal que el/la titular del certificat doni el consentiment explícitament per tal que altres utilitzin el seu certificat.

L’accés al servei per part de la persona usuària que utilitzarà el certificat d’un altre es fa mitjançant la URL següent: https://pccd.csuc.cat/personal/login.

Dins de

Informació complementària

Repositori de certificats digitals