Vés al contingut principal

Pàgines UAB (Drupal)

Pàgines de la UAB és un sistema gestionat íntegrament i de forma autònoma per la pròpia persona usuària. Permet crear continguts web de manera àgil.

Aquest sistema de gestió de continguts per a llocs web està basat en l’eina de Drupal, la qual permet publicar, mitjançant un senzill sistema de menús, pàgines, imatges i altres ítems com formularis, enquestes, votacions,… 
A més, disposa d’una administració autònoma de persones i de permisos. 

En ser un gestor de continguts totalment dinàmic, totes les modificacions aplicades es veuran immediatament i quedaran desades dins el mateix servidor. 

Nota: el servei actual de pàgines com a tal està en redefinició. Això suposarà el tancament de l’actual servei per integrar-se en un servei genèric de creació de webs. Per aquest motiu, ara mateix no es poden sol·licitar noves altes. El servei està únicament operatiu per aquells entorns ja existents. 

Dins de

Informació complementària

Pàgines de la UAB