Vés al contingut principal

Llistes de distribució

Per accedir a aquest servei i la documentació de configuració és necessari connectar-se prèviament a la Xarxa Privada Virtual de la UAB. Podeu consultar la guia de configuració de la XPV.

Les llistes de distribució es fan servir per distribuir informació d'una temàtica concreta a un conjunt de persones que tenen interessos comuns. La persona responsable de la llista tindrà accés a una aplicació web per gestionar tant el funcionament de la llista com la subscripció de membres.

És responsabilitat de la persona administradora de la llista el correcte manteniment de la mateixa. Aquest manteniment inclou l’actualització dels membres que demanin la baixa i l’eliminació de les adreces que puguin donar problemes de lliurament de missatges. Les llistes no mantingudes correctament poden quedar bloquejades total o parcialment de forma automàtica. 

Més informació

Dins de

Informació complementària

Llistes de distribució