Vés al contingut principal

Formularis web

Proporciona un entorn visual i senzill de creació de formularis orientats, per exemple, a la confirmació d’assistència a un congrés, la recollida de dades mitjançant una enquesta, la inscripció a un curs...

El servei es divideix en llocs web en els quals un conjunt d’editors pot gestionar només els formularis del seu àmbit. Aquests formularis permeten la recollida de dades introduïdes pels usuaris destinataris.

L'objectiu d'aquest servei no és substituir altres eines institucionals orientades a la tramitació ni suportar processos crítics.

Accés: https://eformularis.uab.cat/

Dins de

Informació complementària

Servei e-Formularis