Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Direcció de Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Connexió segura (XPV)

Connexió segura fora del campus o a serveis de gestió corporatius

Hi ha recursos de la Universitat que es poden accedir des d’Internet i d'altres que estan restringits a màquines de la Universitat. Si necessiteu accedir a aquests últims des de fora de la Universitat, disposeu del servei de Xarxa Privada Virtual (XPV).

Des de l’XPV es pot accedir als serveis corporatius, escriptori remot, vdi, ssh, accés a recursos web, per ports estàndard, d’ordinadors en xarxa que només estan oberts a la xarxa de la Universitat.

Podeu accedir a través de web (https://xpv.uab.cat) o a través del client de túnel (FortiClient) per treballar directament des de les aplicacions instal·lades a l’ordinador de casa com si estiguéssiu al campus.

Dins de

Informació complementària

Xarxa Privada Virtual