Vés al contingut principal

Autenticació única

El servei de SSO (Servei d'Autentificació Centralitzat) permet l’autenticació de forma centralitzada a tots els serveis de la UAB que l'utilitzen. Així la persona usuària només caldrà que s’identifiqui una sola vegada. 

El SSO es pot trobar a diverses aplicacions dins de la UAB, com per exemple en el Campus Virtual. Un cop la persona usària inicia sessió, aquesta queda emmagatzemada, fent que si accedeix a un altre servei de la UAB (per exemple la Intranet) es faci la validació de forma automàtica sense haver d'iniciar sessió de nou. 

El protocol CAS (Central Authentication Service) és el que principalment es fa servir per validar les persones usuàries al servei SSO, però també hi ha d'altres protocols  suportats com a extensions, com per exemple: OpenID, Oauth2, SAML, REST WsFederation.

Dins de

Informació complementària

SSO