Vés al contingut principal

Aules informatitzades

Cada centre docent disposa d'aules informatitzades per tal de donar suport a les necessitats de l'alumnat, tant per a la docència com per al seu ús lliure. 
 
Aquestes aules estan supervisades pels respectius SID (Servei d'Informàtica Distribuïda), que s'encarreguen de la seva gestió i del manteniment de les seves infraestructures tecnològiques. 
 
Els horaris els determina cada centre amb prioritat per a la seva docència. A les franges de temps en les que les aules no estiguin ocupades amb docència, és possible fer-les servir com a aules d'ús lliure. 
 
Per a accedir a l'ús de determinats serveis, la persona usuària haurà de fer servir el seu NIU, que és personal i intransferible i acceptar conèixer les normatives i reglaments propis de la UAB i la seva legislació en l'àmbit tecnològic. 

Dins de

Informació complementària

Aules informatitzades