Sala de premsa

Els estudiants de la UAB ja poden presentar les sol·licituds per les Beques Impuls

Imatge del servei d'atenció als estudiants amb discapacitat de la UAB

Arriba una nova edició del Programa Impuls que s’adreça als estudiants amb discapacitat en situació de dependència. L’objectiu final d’aquesta beca és garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior. Les sol·licituds es podran lliurar fins el 14 de novembre.

30/10/2018

La Fundació Autònoma Solidària proposa, a través del Programa Impuls, la creació d’una línia de beques adreçades als estudiants amb discapacitat en situació de dependència amb l’objectiu final de garantir la igualtat de condicions en l’accés a l’educació superior d’aquests estudiants per tal que, una vegada finalitzats els seus estudis, s’insereixin al món laboral d’acord amb les seves capacitats.

L’agent finançador és el Consell Social, que dotarà amb un total de 20.000 euros els ajuts, dels quals, com a màxim, cada estudiant en podrà rebre 3.000 euros. D’altra banda, aquests recursos es podran destinar a conceptes com l’assistència personal, despeses de la contractació d’assistència durant el calendari/jornada acadèmica; o a la mobilitat, és a dir, despeses derivades dels desplaçaments d’estudiants que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma autònoma.

Part de la documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics objecte d’aquesta convocatòria, i que cal presentar en la seva totalitat en el termini establert, és la següent: un formulari normalitzat de sol·licitud, una fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual, una fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència emès per l’òrgan competent en base a la legislació actual o una fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2018-2019 formalitzada, entre d’altres documents.

El termini de presentació de la documentació indicada finalitzarà el 14 de novembre a les 14:00. El formulari d’inscripció es pot descarregar i entregar personalment en les dates establertes (de 9:30 h a 13:30 h de dilluns a divendres i de 15:00 h a 17:00 h de dilluns a dijous).

Per obtenir més informació sobre la convocatòria i la documentació que cal presentar, consulteu les bases del programa, visiteu el web o adreceu-vos al PIUNE (Servei d’Atenció a la Discapacitat, Plaça Cívica, local A02. Telèfon 93 581 26 97. Correu electrònic: fas.piune@uab.cat).