Work in Progress [14/02/2020]

Work in Progress


Renilson Beraldo (FIOCRUZ, Rio de Janeiro): "La psiquiatría constitucional de Ernst Kretschmer y su apropiación en España en las primeras décadas del siglo XX"

Lloc: Aula seminari CEHIC (UAB)
Hora: 13.00
 

13/01/2020

Les sessions del seminari Work in Progress del CEHIC tenen per objectiu la presentació de recerques i projectes en curs.

Resum: A mitjan anys 1920, psiquiatres i psicòlegs espanyols es van apropiar de teories mèdiques que articulaven una visió holista de l'individu, considerant les característiques corporals i psíquiques com a part integral del procés de construcció de diagnòstics. Entre aquests enfocaments estaven les aportacions del psiquiatre alemany Ernst Kretschmer (1888-1964) que tracten de la constitució corporal humana i la relacionen amb la doctrina dels temperaments. Les seves contribucions científiques van circular per Espanya i van ser apropiades després de la Primera Guerra Mundial com a part de la promoció i disseminació de la medicina germànica en la postguerra europea. Durant la meva estada a Barcelona he realitzat una revisió bibliogràfica i una anàlisi qualitativa del contingut dels articles publicats en revistes com l'Arxius de Neurobiologies (1920-1934) relacionats amb aquest tema. En la present comunicació presentaré la participació d'actors espanyols en el procés d'apropiació (traducció, circulació i transformació) de la teoria constitucional de Kretschmer. Demostraré com els problemes exposats pel metge alemany van formar part de projectes mèdics individuals i col·lectius a Espanya. En aquest context, la possibilitat d'una psicopatologia basada en una anàlisi corporal i temperamental va suposar un model alternatiu al concepte de les psicosis de l'enfocament clínic i taxonòmic d'Emil Kraepelin, qui va plantejar un estudi simptomatològic de les malalties mentals

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies