Voleu contactar amb nosaltres?

Pregunta'ns

Voleu contactar amb nosaltres?

01/02/2018

Està avui oberta la biblioteca? Quin horari tenen les sales d’estudi? No puc connectar-me des de casa? Puc renovar un document que tinc en préstec?
 
Aquestes i 1.000 preguntes més les podeu resoldre a través de:
 
·        WhatsApp (de dilluns a divendres, de 10 a 19 h) 619681146
·        Pregunt@: taulell virtual d’informació de les Biblioteques UAB: http://www.bib.uab.cat/pregunta/pregunta.php Responem en menys de 48h
·        Servei de Propietat Intel·lectual i Accés Obert per consultes o dubtes sobre drets d'autor, propietat intel·lectual, copyright, accés obert, etc.: http://blogs.uab.cat/dretsautor/
·        OPINA UAB: per formular suggeriments, queixes o felicitacions sobre qualsevol àmbit de l’activitat universitària i els serveis oferts per la Universitat, a través del següent formulari http://opina.uab.cat
 
I com sempre, als taulells de les biblioteques UAB!