Sala de premsa Premsa i mitjans

Una vacuna contra el coronavirus, objectiu d’una campanya de donacions de la UAB

Projectes de mecenatge per fer front a la COVID 19

Investigadors de la UAB proposen dissenyar una vacuna basada en complexes que imitin les partícules víriques del SARS-CoV-2. La iniciativa forma part d’un programa de micromecenatge contra la COVID-19 de la Universitat, que inclou també un projecte de la FAS als casals d'estiu per als infants més vulnerables i una acció dels UAB Open Labs per fabricar material de protecció per al personal sanitari.

27/05/2020

La UAB ha endegat una campanya de micromecenatge per desenvolupar una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 amb una metodologia que, fins on coneixen els investigadors, no s’està aplicant en cap dels assaigs que s’estan fent a Espanya.

La iniciativa, que ja s’ha posat en marxa, aplega l'experiència de diferents grups de recerca, centres i serveis cientificotècnics de la UAB, i compta amb la col·laboració del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i dels hospitals Parc Taulí, Germans Trias, Vall d'Hebron i de la Santa Creu i Sant Pau, adscrits a la Universitat, que s’encarregaran de validar el prototip generat.

El projecte “Ajuda’ns a desenvolupar una vacuna contra el SARS-COV-2” es basa en el disseny de proteïnes recombinants, que formen nanoestructures que imiten les partícules víriques (virus-like particles o VLPs per les sigles en anglès). Aquests complexes no tenen la informació genètica dels virus i, per tant, no són infecciosos. El que es busca és generar unes VLPs a partir dels fragments de proteïnes del virus que tinguin en la seva superfície antígens del SARS-CoV-2, per tal que puguin induir la creació d’anticossos neutralitzants.

Es un abordatge diferent de les vacunes clàssiques, que es creen fent servir el virus inactivat o atenuat i que requereixen d’un nivell de contenció biològica elevat en la seva producció. Amb l’estratègia proposada s’han creat, per exemple, les vacunes dels virus del papil·loma humà i de l’hepatitis B.

Els estudis per al disseny i selecció de les proteïnes els realitzarà el Grup de Biologia Computacional, dirigit pel Dr. Xavier Daura, de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB-UAB). La producció i purificació de les VLPs seleccionades  les duran a terme el Grup d'Enginyeria Cel·lular i de Bioprocessos (GECIB) del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, liderat pel Dr. Francesc Gòdia, i la Dra. Neus Ferrer, del Departament de Genètica i de Microbiologia i membre del Grup de Nanobiotecnologia, liderat pel Dr. Antoni Villaverde i adscrit a l’IBB i al CIBERN-BBN.

La validació de la vacuna amb sèrum de pacients i en models cel·lulars serà coordinada pel Dr. Eduard José Cunilleras, del Departament de Medicina i Cirurgia Animals, en col·laboració amb metges dels hospitals Parc Taulí, Germans Trias, Vall d'Hebron i de la Santa Creu i Sant Pau.

L’avaluació d’eficàcia i seguretat en models animals es farà a les instal·lacions d’alta contenció biològica (nivell de bioseguretat 3) del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’IRTA, amb la col·laboració del Dr. Joaquim Segalés, investigador del centre i professor del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la Universitat, i la Dra. Júlia Vergara-Alert, també investigadora del centre.

El projecte compta amb l’ajut de serveis cientificotècnics de suport a la recerca de la Universitat, com els de Microscòpia (SM), de Proteòmica i Biologia Estructural (sePBioEs) i el de Cultius, d'Anticossos i de Citometria (SCAC), així com amb la infraestructura cientificotècnica singular NANBIOSIS. El recursos obtinguts en la campanya de donacions contribuiran a finançar el cost del projecte, que es situa en 130.000 €. 

Programa de micromecenatge contra la COVID-19

El projecte per al desenvolupament de la vacuna contra el coronavirus s’emmarca en un programa de campanyes de micromecenatge que la UAB acaba de posar en marxa per ajudar a contrarestar els efectes sanitaris i socials de la COVID-19 i que inclou també dues iniciatives més: uns tallers de divulgació científica per als infants més vulnerables i la impressió en 3D de material de protecció per hospitals i centres socials.

“Casals d’estiu i recerca per a tots els infants”

Amb aquesta iniciativa la Fundació Autònoma Solidària (FAS) posa els projectes CROMA 2.0  a disposició dels casals d’estiu organitzats per les entitats o municipis del territori proper a la UAB. S’adreça a infants d’entre 10 i 12 anys que es troben en risc d’exclusió social i que amb la crisi sanitària s’han vist encara més afectats. L’objectiu és que aquest estiu tornin a gaudir d’entorns d’aprenentatge amb activitats motivadores que els ajudin com a reforç i de preparació per al proper curs.

El programa ofereix dos tallers dissenyats per equips de recerca de la UAB en què els infants esdevenen investigadors per resoldre un repte i assoleixen competències i aprenentatges de manera lúdica. D’una banda, “El robot de les emocions”, dissenyat pel Centre de Recerca per a l’Educació Científica (CRECIM) i l’Institut de Neurociències (INC), sobre els mecanismes que utilitzem els éssers vius per expressar emocions. De l’altra, “Com és l’espai públic del nostre barri o ciutat?”, dissenyat per l’Escola de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), per treballar elements relacionats amb l'espai públic, vinculant-ho als barris dels infants. Els tallers són impartits per estudiants de la Universitat amb  experiència en aquest tipus d’activitats.

Segons el grau d’assoliment de l’objectiu de finançament del projecte (entre els 3.800 i els 12.000 €), se’n poden beneficiar dels tallers CROMA 2.0 entre 200 i 700 infants.

La FAS organitza el programa CROMA des de fa deu anys, per promoure l’equitat i la igualtat d’oportunitats i reforçar processos de vinculació escolar que afavoreixen la continuïtat educativa dels infants. La versió 2.0 es basa en metodologies innovadores i en el treball de projectes temàtics, que desperten l’interès per l’aprenentatge dels infants, alhora que impulsen l’adquisició de noves competències.

Makers del Vallès contra la COVID-19  

Els laboratoris d'innovació oberta de la Universitat, els UAB Open Labs, han posat en marxa aquesta campanya per continuar col·laborant amb els hospitals i centres socials del territori i imprimint en 3D material de protecció per al personal que hi treballa.

Fins ara, els UAB Open Labs han imprès més de 800 peces per a respiradors. Ara l’objectiu és imprimir elements de protecció personal, com protectors facials, ulleres nasals d’alt flux per a ventilació, protectors per a les orelles i, en definitiva, tot el material necessari per facilitar la feina dels treballadors.

El projecte es duu a terme en col·laboració amb d’altres espais de producció de la Xarxa d’Espais i Centres de Fabricació Digital del Consell Comarcal del Vallès Occidental, com Eclyps3, FabLab Terrassa, FabLab Sant Cugat,  Lab Castellar, Nodus Tech Space o Ripolab Hacklab. Tots ells agrupen un bon nombre de voluntaris que de manera desinteressada i solidària contribueixen amb el seu temps i esforç a la fabricació de material.

Els recursos necessaris per dur-lo a terme, 3.000 €, es destinaran a l’adquisició de material consumible com a les bobines de plàstic necessàries per a la fabricació de les peces, i per al transport als centres hospitalaris i socials.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Reducció de les desigualtats