Sala de premsa Premsa i mitjans

Un any més, la UAB és la millor universitat d'Espanya segons el rànquing CYD

Estudiants

El rànquing de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) s'elabora associat al rànquing internacional U-Multirank. Enguany, la UAB iguala els resultats obtinguts a l'edició anterior i es situa un cop més al capdavant de tot el sistema universitari espanyol.

12/05/2021

La UAB és la universitat que té un rendiment alt en el major nombre d'indicadors (28 dels 37 analitzats) a l'edició d'enguany del rànquing CYD, el rànquing espanyol amb major nombre d'universitats. Manté així els resultats obtinguts en l'edició anterior i es situa un any més com la millor universitat de l'Estat. Aquest rànquing és elaborat per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) a partir d'informació facilitada per les pròpies institucions i pels ministeris de ciència i universitats, així com dades bibliomètriques i de patents.

El rànquing CYD avalua el rendiment de les universitats en funció del resultat obtingut en els 37 indicadors que fa servir. No genera una classificació d'universitats sinó que valora si cada institució té un rendiment alt, mig o baix en cada indicador analitzat. Els indicadors estan agrupats en cinc àmbits: docència i aprenentatge, investigació, transferència del coneixement, orientació internacional i implicació amb l'entorn. La UAB ha obtingut excel·lents resultats en els indicadors de tots els cinc àmbits, destacant sobretot en transferència de coneixement, orientació internacional i implicació amb l'entorn. A més, és la universitat que presenta menys indicadors de baix rendiment.

Aquesta vuitena edició del rànquing CYD inclou 77 universitats, 27 àmbits de coneixement (enguany s'han inclòs veterinària i agricultura) i 2.998 titulacions. S'elabora associat al rànquing internacional U-Multirank, amb el qual comparteix els principis metodològics i la majoria d'indicadors, amb l'afegit d'alguns indicadors més apropiats per al sistema universitari espanyol.

Més informació: Ranking CYD

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat