Teresa Freixes serà la nova directora de l'Observatori per a la Igualtat

L'Observatori per a la Igualtat de la UAB, una institució pionera al sistema universitari, tindrà com a directora la catedràtica de dret constitucional Teresa Freixes. La UAB vol donar un nou impuls a l'Observatori i promoure un àmbit d'actuació cabdal, tot potenciant especialment la recerca.

11/06/2015

Teresa Freixes, catedràtica de dret constitucional i destacada experta en drets fonamentals, igualtat de gènere i minories, serà la nova directora de l'Observatori per a la Igualtat de la UAB.

Amb aquest futur nomenament, el rector, Ferran Sancho, vol donar un nou impuls i una nova orientació a aquest observatori, pioner al sistema universitari, i promoure un àmbit d'actuació cabdal per a la UAB. L'objectiu és potenciar, d'una manera molt especial, la recerca en aquest camp, ampliar els àmbits de treball de l'Observatori i augmentar la visibilitat de totes les iniciatives i estudis sobre igualtat i gènere que es fan a la UAB.

L'Observatori va iniciar la seva activitat l'any 2005, centrant les seves actuacions en la promoció dels estudis i la recerca sobre la igualtat entre dones i homes. El 2008 va ampliar el seu camp d'acció als col·lectius que es puguin veure sotmesos a condicions desfavorables per raó de discapacitat i situació econòmica o social.

Una prestigiosa constitucionalista

Teresa Freixes és catedràtica de dret constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB i catedràtica Jean Monnet ad personam. Va ser seleccionada per dues agències de la Unió Europea (l'EU Agency for Fundamental Rights i l'European Institute for Gender Equality) per dirigir sengles informes sobre drets fonamentals i igualtat de gènere. Entre altres distincions, va rebre la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat a l'excel·lència científica el 2009 i, el 2004, va ser nomenada Dona Europea per la seva contribució a la construcció jurídica de la Unió Europea. Freixes serà directora de l'Observatori després de María Jesús Izquierdo, Carolina Gala i Montserrat Rifà.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies