Silvia de Bianchi participa en la “Disputatio” de Barcelona

Disputatio Silvia de Bianchi
La investigadora del CEHIC Silvia de Bianchi va ser una de les protagonistes de la pasada “Disputatio” de Barcelona, -13 de novembre a l’IEC-, que tenia per lema “A New Humanism for the 21st Century? Specialisation vs. Generalisation”

14/11/2019


Els participants van discutir sobre el present i el futur del coneixement, en un context en què la bretxa entre les ciències i les humanitats augmenta per la necessitat de coneixements altament especialitzats en pràcticament tots els àmbits i planteja qüestions fonamentals sobre com volem entendre’ns a nosaltres mateixos com a subjectes coneixedors de les matèries. Es van debatre, entre d'altres temes, sobre nocions claus com l’especialització, la generalització, la interdisciplinarietat, les humanitats, la ciència i el desenvolupament i la realització de l’individu.

Més informació