Seminari de Patricio Ibarra Cifuentes

Conferència Patricio Ibarra
El Doctor Patricio Ibarra Cifuentes, de la Universidad Bernardo O´Higgins de Xile va impartir un seminari al CEHIC, el dijous17 d'octubre.

04/10/2019


Amb el títol «La raza araucana fue más viril»: La construcción del "otro" en los testimonios de la Guerra del Pacífico (1879-1884), el Doctor Ibarra va centar la seva intervenció en els protagonistes de la Guerra del Pacífic que van deixar registre escrit de les seves experiències viscudes entre 1879 i 1884.  Part important d'aquestes cròniques i documents personals, es van dedicar a fer una etnografia amb un discurs i retòrica en marcada clau nacionalista, i que va adquirir també trets racistes. Així, van intentar diferenciar-se dels seus enemics, especialment dels mestissos,  cholos, i dels indígenes andins provinents en la seva majoria de les culturesaymara i quítxua. Amb aquest objectiu, i des de la subjectivitat del seu punt de vista, aquestes memòries es van referir a les característiques generals dels seus enemics subratllant la seva ascendència ètnica mestissa i indígena, personalitat, comportament en el camp de batalla, aparença física, cultura i costums.