Resultats definitius de les eleccions al Claustre de la UAB

Eleccions Claustre 2021

La UAB va celebrar les eleccions al Claustre els dies 17 i 18 de març per renovar tots els membres electes representants dels quatre sectors electorals. Els resultats definitius es poden consultar al web d'eleccions.

08/02/2021

Els resultats definitius de les eleccions al Claustre es poden consultar al web d'eleccions.

Els resultats definitius de les eleccions al Claustre de la UAB celebrades del 17 al 18 del març es poden consultar al web d'eleccions.

En aquestes eleccions s'han renovat tots el membres electes representants dels quatre sectors electorals: 81 representants del sector A (professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat); 27 representants del sector B (resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència); 90 representants del sector C (estudiants de grau i postgrau) i 30 representants del sector D (personal d'administració i serveis).

Les eleccions es van convocar amb la resolució del rector del 29 de gener i s'han desenvolupat pel sistema de votació electrònica.

El Claustre és l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària i debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2, i es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.

Més informació: Web d'eleccions de la UAB

 

Notícies relacionades

Totes les notícies