Recuperació parcial de la paga extraordinària de 2013

Recuperació parcial de la paga extra 2012

En aplicació del Decret llei 3/2019, la Universitat Autònoma de Barcelona abonarà a la nòmina d'abril un 10 % de l'import que es va deixar de percebre en l'exercici 2013.

12/03/2019

El passat 22 de gener es va publicar al DOGC el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Donades les circumstàncies econòmiques de la nostra Universitat, l’abonament d’aquest 10% de l’import que es va deixar de percebre l’exercici 2013, es farà efectiu a la nòmina del mes d’abril de 2019 en el cas del personal que actualment està en actiu sense que hagi de realitzar cap tràmit.

En el cas del personal que va treballar a la Universitat l'any 2013 que a 1 de gener de 2019 no estava en actiu (personal jubilat o en situació d'excedència, per exemple), haurà de sol·licitar l'abonament de les quantitats a què es refereix el Decret llei 3/2019. S'ha habilitat un formulari electrònic per fer el tràmit. El termini per sol·licitar l'abonament finalitzarà el dia 31 de maig de 2019.

Pel que fa al col·lectiu del PAS laboral que el mes de juny de 2017 va rebre quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència judicial, veurà absorbida aquesta quantitat en aquest pagament de 2019, tal i com acorda l’article 2.3 del Decret llei 3/2019.

FORMULARI DE SOL·LICITUD (per al personal no actiu)

 

Notícies relacionades

Totes les notícies