Sala de premsa Premsa i mitjans

Premi per a una campanya contra la islamofòbia creada per estudiants de la UAB

Islamofobia
La campanya guanyadora vol promoure el coneixement i  la tolerància respecte la comunitat musulmana en un context global de proliferació de discursos islamòfobs. És una prova pilot de la Fundació Autònoma Solidària per estimular la implicació de l'alumnat en accions d'educació crítica i transformadora.

02/05/2016

“El rebuig cap a altres cultures, com és la cultura islàmica, es basa essencialment en el desconeixement, i això només es pot trencar a través del coneixement de l’altre”, explica una de les guanyadores del premi, l’estudiant Laura Moreno.

La campanya que ha guanyat el premi de la Fundació Autònoma Solidària per a la realització d'accions de transformació social porta per nom "Juntes contra la islamofòbia" i és un projecte de sensibilització entorn a la islamofòbia i les seves repercussions, a través d’accions de debat i reflexió, amb la col·laboració del Col·lectiu d’Estudiants Àrabs. Els estudiants guanyadors són Laura Moreno, Fernando Sas, Mar Mauricio i Katrin Verkova, estudiants de quart curs dels graus de Pedagogia i Educació Social.  

“El rebuig cap a altres cultures, com és la cultura islàmica, es basa essencialment en el desconeixement, i això només es pot trencar a través del coneixement de l’altre”, explica una de les guanyadores del premi, l’estudiant Laura Moreno. “Pensem que cal sensiblitzar sobre les causes i les conseqüències del fenomen, centrant-nos en deconstruir els prejudicis i els estereotips que sostenen els discursos islamòfobs”.

Les actuacions previstes es duran a terme durant els mesos de novembre i desembre de 2016, i comptaran amb la col·laboració del Col.lectiu d'Estudiants Àrabs de la UAB. Consistiran en activitats de reflexió i debat que s'incorporaran al programa docent de tres assignatures dels graus d'Educació Primària, Educació Infantil i Educació Social – Pedagogia, i un cinefòrum obert a tota la comunitat universitària que tindrà lloc el 12 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional contra la Islamofòbia.

"Vam proposar aquesta campanya perquè vam veure que s'havia accentuat i agreujat la islamofòbia a Occident arran dels fets de l'11 de setembre de 2001 i també pels atemptats de Paris i Brussel.les", explica la Laura Moreno.

El concurs s’ha convocat dins l'assignatura "Educació i cooperació per al desenvolupament" que s’imparteix als graus de Pedagogia i Educació Social de la Facultat de Ciències de l'Educació, per a la realització de campanyes i accions de transformació social al campus de la UAB. El premi consisteix en una dotació econòmica per a dur a terme el projecte.

La proposta guanyadora té l'objectiu de fomentar la reflexió crítica des de diferents disciplines de l'àmbit educatiu sobre els prejudicis i estereotips que sostenen aquests discursos, així com sensibilitzar sobre la situació de discriminació de les comunitats musulmanes als països occidentals.  

“L’educació és imprescindible per erradicar la islamofòbia”, explica la Laura Moreno. "Hem cregut interessant centrar-nos en els graus d'eduació per l'efecte multiplicador que poden tenir les accions portades a terme, a través de la futura pràctica professional de l'estudiant en l'àmbit" ha assegurat la Laura.
 
Aquesta convocatòria d'ajuts ha estat una prova pilot impulsada conjuntament per la Facultat de Ciències de l'Educació i la FAS amb la finalitat d'estimular la implicació de l'alumnat en accions d'educació crítica i transformadora a partir de fórmules d'integració curricular que permetin l'aplicació pràctica tant dels aprenentatges adquirits a l'aula com de projectes avaluables en el marc de l'assignatura.
 
El curs vinent es convocarà la segona edició del premi i s'ampliarà a la participació d'altres assignatures de la facultat. La iniciativa està vinculada amb el projecte "Educació   per al Desenvolupament a la Universitat", una línia de treball específica de la Fundació Autònoma Solidària orientada a la promoció curricular de les perspectives de l'àmbit de l'educació per al desenvolupament als estudis universitaris.