Preguntes freqüents: el Covid-19 a la UAB

FAQs Coronavirus

En els següents enllaços trobareu algunes FAQS d’utilitat sobre el Covid-19.

01/04/2020

General: UAB

https://www.uab.cat/coronavirus/

General: Generalitat de Catalunya

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/

 

ESTUDIANTS INTERNACIONALS OUT

1. Sóc estudiant d’intercanvi i vull tornar a casa, però seguiré amb el curs online a la universitat de destí.

Pots interrompre la teva estada d’intercanvi i optar per seguir els cursos online de la teva universitat de destinació, mitjançant els mecanismes d'avaluació que aquesta determini.

En el cas de el programa Erasmus +, la Comissió europea ja ha indicat que les mobilitats virtuals d'ensenyament poden ser reconegudes al mateix nivell que les modalitats presencials. Per això, sota el supòsit de força de causa major, rebràs la teva ajuda Erasmus+ pel període efectiu de l'activitat realitzada, que hauràs d'acreditar. Per acreditar l’estada hauràs de presentar a la teva Oficina d’Intercanvi el Certificat d’estada, document que pot estar signat electrònicament per la universitat de destí.

Alhora, si gaudies d’una beca Santander Erasmus+, el Banco de Santander et mantindrà el 100% de la beca.

Si participes en els programes SICUE o UAB Exchange Programme, la Universitat també et reconeixerà els crèdits que hagis cursat en mobilitat virtual i rebràs l'import total de la teva ajuda a les condicions indicades en la convocatòria. Si tenies concedida beca Santander Iberoramérica, el Banco de Santander et mantindrà el 100% de la beca.

Recorda que si continues cursant les assignatures de la teva Universitat de destinació, en format online, no hauràs de enviar-nos un certificat d'estada amb data de sortida fins que no acabis el teu curs.

 

2. Sóc estudiant d’intercanvi i vull tornar a casa, però no puc o no vull seguir amb el curs online a la universitat de destí.

Si la universitat on estàs realitzant la teva estada ha tancat i no ofereix mecanismes d'ensenyament i avaluació online, pots renunciar a la teva mobilitat i tornar a casa.

Alhora, també hi podries renunciar voluntàriament a la vista de la situació d'emergència actual tot i que la universitat de destinació ofereixi qualsevol dels mecanismes abans esmentats.

La UAB et permetrà incorporar-te al segon quadrimestre si informes de la teva renúncia abans del 3 d’abril. Contacta amb la teva oficina d’intercanvi: Oficines d’intercanvi

Si ets estudiant Erasmus +, podràs percebre la part de beca Erasmus + corresponent a el període cursat en mobilitat després de la presentació del certificat d'estada. Si l’estada de mobilitat ha originat despeses extraordinàries (avançament de pagaments d'allotjament, vols de tornada, etc.), guarda els comprovants o justificants de despesa perquè puguem presentar-los a l'Agència Nacional Erasmus (SEPIE) de cara a un possible reemborsament. Quan hagis finalitzat l’estada i tinguis els justificants econòmics de la despesa (factures, targetes d’embarcament, tiquets, rebuts, etc....) ens els has de fer arribar mitjançant aquest formulari, adjuntant també la Declaració jurada que pots trobar aquí.

La cobertura d'aquestes despeses no està garantida, tot i que les mobilitats que es cancel·lin o les que estiguin en curs sense haver-se pogut completar, en el cas d'haver incorregut en despeses, podrien ser justificades com a causa de força major. En cap cas podrà superar el finançament inclòs en el teu Conveni de Subvenció.

Si ets estudiant del Programa UAB Exchange Programme, i tens ajut de la UAB, rebràs la totalitat de l’ajut si has hagut d’interrompre l’estada per causa de força major. En el cas de ser adjudicatari d'un ajut del Banc Santander, tampoc hauràs de retornar l'import d'aquest ajut, al considerar-se, igualment, una situació de força major. 

 

3. Sóc estudiant d’intercanvi però encara no havia iniciat la mobilitat prevista.

Si ets estudiant Erasmus+ i encara no has començat la teva mobilitat però has realitzat alguna despesa (Viatge, Allotjament, Assegurança, etc.) per a una mobilitat finalment no realitzada, guarda a els comprovants o justificants de la despesa per que puguem presentar-les a l 'Agència Nacional Erasmus+ (SEPIE) de cara a un possible reemborsament. Quan hagis finalitzat l’estada i tinguis els justificants econòmics de la despesa (factures, targetes d’embarcament, tiquets, rebuts, etc....) ens els has de fer arribar mitjançant aquest formulari, adjuntant també la Declaració jurada que pots trobar aquí.

Si tenies concedida una beca Santander Erasmus+, no en podràs gaudir. 

La cobertura d'aquestes despeses no està garantida, tot i que les mobilitats que es cancel·lin o les que estiguin en curs sense haver-se pogut completar, en el cas d'haver incorregut en despeses, podrien ser justificades com a causa de força major. En cap cas podrà superar el finançament inclosa en el teu Conveni de Subvenció.

Si ets estudiant del Programa UAB Exchange Programme i no has començat la mobilitat però has realitzat alguna despesa (Viatge, Allotjament, Assegurança, etc.), guarda els comprovants o justificants de la despesa per a presentar-los de cara a un possible reemborsament.

Si tenies concedida una beca Santander Ibeoramérica, el Banco de Santander et deixa gaudir de la beca si fas una estada que s’iniciï al 2020 (1r semestre de 2020/21) 

 

4. Sóc estudiant d’intercanvi per al proper curs, 2020/21. Continuo amb els tràmits?

En aquests moments, a causa de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, no ens és possible preveure la situació en què ens trobarem d’aquí a uns mesos (agost-setembre del 2020). De fet, els escenaris van canviant a mesura que passa el temps, però algunes incerteses persisteixen, i per aquest motiu, no us podem assegurar que el curs acadèmic s’iniciarà amb classes presencials.

Les mobilitats estan vinculades a les regulacions, instruccions i recomanacions de les institucions sanitàries globals i nacionals que limiten la mobilitat internacional. Així mateix, les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les condicions de continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació per la universitat de destinació.

És per tot això que, us recomanem que pareu atenció a les informacions publicades en la pàgina https://www.uab.cat/coronavirus/, així com a la informació que rebeu mitjançant el correu. Així mateix, us recomanem que no feu, pel moment, cap despesa en relació a la mobilitat prevista (bitllets d'avió, allotjament, etc.).

Però si que pots continuar amb els tràmits, tant els que has de realitzar amb la universitat de destí (admissió) com amb la UAB (Learning agreement)

Des de l’Àrea de Relacions Internacionals, esperem que la normalitat es pugui restablir el més aviat possible. De tota manera us mantindrem informades i informats de les novetats que es vagin produint

Tant la Àrea de Relacions Internacionals (ARI) de la UAB com les Oficines d’Intercanvi dels centres, seguim treballant per a que es compleixin els terminis previstos.

Així mateix, en el cas dels estudiants del UAB Exchange Programme, hem contactat amb les universitats de destí (que habitualment sol·liciten que es presenti documentació en format paper) per a que acceptin la documentació en format en línia mentre no es surti del confinament.

5. Sóc estudiant d'intercanvi per al proper curs, 2020/21. La meva universitat de destí ha cancel·lat les estades d'intercanvi durant el primer semestre. Podré realitzar la mobilitat?

Si la universitat de destí cancel·la les estades a realitzar durant el primer semestre, podràs sol·licitar a la teva Oficina d’Intercanvi la modificació d’estada per a realitzar-la durant el 2n semestre. Des de l’ARI no recomanem que sol·liciteu un canvi de destí atès que la situació (cancel·lació estades primer semestre) es podria donar també.

Si no t’interessa postergar l’estada al 2n semestre, pots renunciar a l’estada d’intercanvi del curs 20/21 (amb causa justificada que no penalitza) i optar per presentar-te a la nova convocatòria d’intercanvi per al curs 21/22.

Davant la situació de força major general causada pel Covid-19 no podem assegurar quina serà la situació ni durant el curs 20/21 ni durant el 21/22.

 

ESTUDIANTS INTERNACIONALS IN

1. La UAB proporciona recursos online per al estudiants?

Sí. S’han donat les instruccions oportunes i s’han establert les metodologies necessàries per tal que el professorat pugui continuar la docència de manera virtual amb activitats online.

 

2. Sóc un estudiant internacional i vull tornar a casa, però voldria acabar el curs online a la UAB. Això és possible?

El teu coordinador a la UAB i a la teva universitat d’origen et poden ajudar a prendre la millor decisió per al teu expedient. En el cas que vulguis tornar a casa, podràs continuar les teves classes a la UAB, si així ho desitges, i acabar la teva mobilitat online.

 

3. Si es tornessin a obrir les aules, podria igualment acabar la meva mobilitat des del meu país?

Ara per ara, la instrucció és que el curs acabarà online per a tothom i que no es tornarà a les aules

 

4. Sóc estudiant internacional, però vull quedar-me. Puc seguir les meves classes online?

Sí. S’han donat les instruccions oportunes i s’han establert les metodologies necessàries per tal que el professorat pugui continuar la docència de manera virtual amb activitats en línia.

 

5. Sóc estudiant internacional d’intercanvi i vull marxar a casa, però no trobo mitjà de transport. Què puc fer?

Has de contactar la teva ambaixada per veure quines són les teves opcions.

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

     

    Notícies relacionades

    Totes les notícies