Pla d'acció per a la sostenibilitat de la UAB

Imatge estudiants al campus

El Campus Saludable i Sostenible (Campus SIS) és un projecte que engloba dos plans, el Campus Saludable i el Campus Sostenible. Ambdós van adreçats a totes les persones que estudien i treballen a la Universitat. Inclouen 70 actuacions amb un elevat grau de transversalitat, que tenen com a missió millorar la salut de la comunitat universitària promovent entorns i hàbits per a un estil de vida saludable, i assolir una Universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

26/11/2019

Període 2018-2022

El Pla Campus Saludable i Sostenible per al període 2018-2022, aprovat pel Consell de Govern de tres de maig de 2018, s’emmarca en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

L’elaboració d’aquest nou pla, parteix del balanç que s’ha fet del pla anterior (Pla Saludable 2013-2017 i Pla de sostenibilitat de la UAB 2013-2017). Aquest balanç ha servit per a l’elaboració d’una diagnosi de partida, emprada posteriorment per a iniciar un procés participatiu, tant a nivell intern (oficines, entitats i unitats que desenvolupen accions dins el projecte de Campus SiS) com a nivell de tota la comunitat universitària.

Aquest Pla SiS 2018-2022 contempla 4 eixos i 12 línies estratègiques:

  1. Comunitat (activitat física; alimentació; benestar emocional; valors responsables i de solidaritat).
  2. Edificis (energia i aigua; residus).
  3. Territori (ordenació territorial; mobilitat; espais agroforestals).
  4. Transversal (comunicació; participació; ambientalització).

Pla Campus Saludable i Sostenible 2018-2022 (pdf, 158 kB)
Procés participatiu d'elaboració del Pla Campus SiS (pdf, 221 kB)


Període 2013-2017

El Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017 dóna continuïtat als Plans d'acció per a la sostenibilitat que d’ençà de l’any 2002 s’han implementat a la Universitat per seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Els plans d’acció s’organitzen en una jerarquia amb tres nivells de concreció diferents:  s’estructuren en diverses línies estratègiques que contenen diferents programes i que es concreten en accions. Els plans també preveuen la possibilitat d’elaborar plans sectorials més específics.

El Pla de sostenibilitat ambiental de 2013-2017 està estructurat en 4 línies estratègiques, 12 programes i 31 accions.
Les línies estratègiques són:
Línia 1. Territori i biodiversitat. Inclou la planificació territorial, la mobilitat i la gestió dels espais agroforestals del campus.
Línia 2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus.
Línia 3. Ambientalització interna.Es tracta d’anar incorporant criteris ambientals en les diverses activitats de la UAB, com ara l’adquisició i la contractació de béns i serveis.
Línia 4. Comunicació i participació ambientals. 
 

Línies i accions del Pla de sostenibilitat de la UAB 2013-2017 (pdf, 154 kB)

Balanç del Pla de sostenibilitat de la UAB 2013-2017 (pdf, 537 kB)

Tota la informació sobre el Pla de sostenibilitat es pot consultar al web de l'Agenda 21 de la UAB.

Línies resum del Pla saludable i Pla sostenible 2013-2017 (pdf, 45 kB)

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Salut i benestar
  • Energia neta i assequible
  • Acció climàtica
 

Notícies relacionades

Totes les notícies