La UAB obre una nova convocatòria dels ajuts 'Talent'

Beques Talent

La UAB ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a impulsar la captació i la retenció de talent investigador per potenciar les seves activitats de recerca en el conjunt dels àmbits de coneixement propis de la UAB.  Les sol·licituds es podran presentar fins al 25 de setembre de 2018 a través del formulari en línia.

20/07/2018

La UAB ha convocat cinc ajuts per a la contractació, en règim de cofinançament, de personal investigador doctor (investigador distingit i/o ordinari) amb acreditada trajectòria investigadora, per a impulsar la captació i la retenció de talent investigador. La durada del contracte serà de tres anys i l'import íntegre de cada ajut és de 23.541 € anuals, que representa el 50% del cost total de la contractació. El cost restant l'haurà d'aportar la persona beneficiària a partir dels seus projectes o contractes de recerca o del grup de recerca del qual formi part.

Els ajuts s'ofereixen al personal investigador que acrediti una trajectòria científica contrastada d’un mínim de cinc anys, amb una estada postdoctoral en altres universitats o centres de recerca per un període mínim de dos anys.

Per sol·licitar un dels cinc ajuts caldrà emplenar el formulari en línia i adjuntar el currículum, les publicacions, fins a tres informes valoratius d'acadèmics de reconegut prestigi relatius al compliment de l'activitat investigadora del sol·licitant, el número identificador ORCID, un pla de recursos que inclogui les possibles fons de finançament, les línies de recerca a desenvolupar els tres propers anys i el document d'acceptació del departament, institut o centre de recerca de la UAB.

L'avaluació de les sol·licituds la farà una comissió nomenada per la Comissió d'Investigació que valorarà la qualitat de la producció científica dels darrers deu anys, la direcció de línies de recerca o el fet de ser investigador principal de projectes de recerca o de transferència i el fet de disposar d'acreditacions de recerca d'entitats reconegudes. La Comissió d'Investigació de la UAB resoldrà la convocatòria en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data de finalització de la presentació de sol·licituds (25 de març de 2019), no obstant això, la data prevista de resolució de la convocatòria és el mes de desembre de 2018.

Més informació: Convocatòria d'ajuts UAB per a la captació i la retenció de talent investigador a la UAB

 

Notícies relacionades

Campus esportiu d'estiu 2019 del SAF

El SAF obre les portes del Campus esportiu saludable

Entre el 25 de juny i el 6 de setembre el Servei d'Activitat Física (SAF) organitza la XXIV edició del Campus esportiu saludable de la UAB adreçat a nens i nenes de 4 a 16 anys. El període d'inscripció a través de la secretaria interactiva del SAF s'obre el 2 de maig a les 12 hores i acaba el 9 de juny. Llegir més

Totes les notícies