Nova publicació

Chemistry_Nieto

Agustí Nieto-Galan sosté que la química del segle XX va ser profundament política. Lluny d'existir en una esfera pública diferent, per a l'autor el coneixement químic es va aplicar de tal manera que va crear forts vincles amb projectes industrials i militars, i va generar rivalitats nacionals i esforços internacionals, alhora que va donar forma a les condicions de vida de milions de ciutadans. És en aquest marc general en el qual Nieto-Galan analitza com els químics espanyols es van convertir en poderosos agents ideològics en diferents contextos polítics del segle XX -des de règims liberals fins a dictadures-, i revela la seva influència en les xarxes científiques internacionals i la seva contribució en les feroces batalles ideològiques pròpies d'aquesta era d'extrems. Així, l'autor argumenta que els discursos compartits entre la química i el liberalisme sobre la guerra, el totalitarisme, la religió i la diplomàcia, van conduir a avanços en tots dos camps.
 

13/01/2020

The Dark Side of Molecules: Politics and Chemistry in the 20th century

Book description

 

Notícies relacionades

Totes les notícies