Sala de premsa Premsa i mitjans

Nou web per avaluar la transparència de les entitats sense ànim de lucre

Web TransparEnt
El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB treballa amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona en un projecte per avaluar la transparència de les entitats sense ànim de lucre: al nou web TransparEnt, les entitats poden fer-ne autoavaluació i indagar com millorar.

07/04/2016

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB ha presentat avui la plataforma web TransparEnt a la seu de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. TransparEnt és una eina fet perquè les entitats sense ànim de lucre facin autoavaluació de la seva transparència, sàpiguen com millorar-la i perquè puguin obtenir documents d'autoacreditació del nivell assolit. Fa ja dos anys que el LPCCP treballa amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat en aquest projecte.

A l'acte de presentació, han intervingut Amparo Moreno i Pedro Molina, directora del LPCCP i responsable del projecte, respectivament; Francesc Xavier Ribes, comissionat del rector per a la Societat de la Informació de la UAB; Bernat Valls, director general d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Núria Espuny, directora general de Transparència, Dades Obertes i Qualitat Democràtica; i Joan Llinares, gerent de recursos de l'Ajuntament de Barcelona. S'hi ha fet també un reconeixement a les entitats que han posat a prova els indicadors i criteris del projecte per col·laborar en la seva implementació.

Eina i guia d'autoavaluació

L’objectiu del projecte TransparEnt és proporcionar a les entitats criteris i eines per a fer una comunicació transparent i de qualitat, impulsant-hi millores que afavoreixin tant a cada una de les organitzacions com al conjunt del sector. La transparència és un valor imprescindible per generar confiança i millorar la gestió: cap institució, pública o privada, pot defugir la responsabilitat de publicar informació completa i intel·ligible que faci possible el diàleg, la participació i el rendiment de comptes de les seves actuacions. No obstant, la manca de bones pràctiques consolidades dificulta l'aplicació dels principis de transparència i l'apreciació dels beneficis que comporta. A més, l'aprovació d’una Llei de Transparència d’àmbit estatal i d'una altra a Catalunya comporta obligacions per les organitzacions afectades. El projecte TransparEnt vol atendre també els objectius del Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat.

El web permet registrar-se i fer servir l'eina d'autoavaluació de manera oberta i gratuïta. Els criteris d'avaluació s'agrupen en cinc blocs:

  • L'entitat: avalua si s'informa de manera adequada sobre la tipologia i característiques bàsiques de l'entitat. Es pregunta sobre qüestions com ara la informació sobre la forma jurídica i sobre la missió, la visió i els valors, qui en pot ser membre, quina és la història de l'entitat o on estan les seves seus.
  • Òrgans i persones que gestionen i/o formen l'entitat: avalua si s'informa sobre els òrgans de govern de l'entitat i les seves funcions, les persones que ocupen aquests càrrecs i la resta de persones i col·lectius que treballen o participen a la entitat.
  • Com es gestiona l'entitat: avalua si es dóna informació que permet saber com es governa i gestiona l'entitat, de quins recursos disposa i quines actuacions es fan relacionades amb les finalitats de l'entitat. Es planteja també si l'entitat és membre o col·labora amb altres organitzacions públiques o privades.
  • Com s'informa sobre l'entitat: estudia si les notícies que es publiquen contribueixen a explicar com es gestiona l'entitat.
  • Procediments de participació: revisa si s'ofereixen eines i procediments que permeten als diferents col·lectius i persones participar en la gestió de l'entitat (què s'ha de fer per ser soci, voluntari o col·laborador, etc.).

A més, el web dóna accés a un ampli manual i guia d'autoavaluació on s'explica com valorar la transparència de l'organització i com millorar en aquest aspecte.

Transparència als ajuntaments

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, centre de recerca de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, ha desenvolupat diferents eines i procediments per a millorar la transparència de les administracions públiques. Un dels productes més representatius és el Mapa Infoparticipa, una eina en línia que mostra els resultats d’avaluar les pàgines webs dels ajuntaments. El treball realitzat amb les administracions públiques locals en els darrers anys va demostrar que, utilitzant un procediment d’avaluació rigorós i una estratègia de comunicació eficaç, es pot contribuir a la millora de la comunicació pública des de l’àmbit acadèmic universitari. Es va crear també una distinció, el segell Infoparticipa, per als consistoris que assoleixin més indicadors positius en aquest àmbit.

Va ser partint d’aquesta experiència com, el 2014, el Laboratori va dissenyar el projecte TransparEnt per oferir a les entitats sense ànim de lucre recursos que els hi facilitin diagnosticar l’estat de la seva comunicació i poder millorar-la.

Més informació: TransparEnt