Sala de premsa Premsa i mitjans

Nou portal web per descobrir el passat històric de les ciutats

Un portal facilita la descoberta del passat històric de les ciutats a través d’eines
Investigadors del CVC i del CED han presentat el projecte EINES del programa RecerCaixa, un portal web perquè els ciutadans puguin consultar el seu passat a partir de la informatització dels padrons històrics de fa més d’un segle. El primer municipi en participar-hi ha estat Sant Feliu de Llobregat.

25/05/2016

Josep Lladós i Anna Cabré, investigadors, respectivament, del Centre de Visió per Computador (CVC) i del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) de la UAB, han presentat el portal web de consulta dels padrons històrics de Sant Feliu de Llobregat com a resultat del projecte EINES, un treball de col·laboració entre ambdós centres i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, i impulsat pel programa Recercaixa de l’Obra Social “la Caixa” amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). L’acte de presentació ha tingut lloc dimecres, 25 de juliol, al Palau Falguera de Sant Feliu.

En aquest portal els ciutadans podran consultar a través d’internet la seva memòria històrica familiar, reconstruïda a partir dels padrons de població de més de cent anys que han estat transcrits. El projecte EINES uneix investigadors en informàtica i en ciències socials per a desenvolupar instruments i procediments que facilitin la informatització massiva de les fonts demogràfiques del passat per a la construcció de bancs de dades d’ús públic i científic i millorar la consulta dels documents als arxius.

La recerca informàtica, en particular la visió per computador, consisteix a desenvolupar programes d’ordinador per fer reconeixement automàtic de text manuscrit per fer més àgil la transcripció. Els investigadors en demografia històrica faciliten la construcció d'eines analítiques de cara a la generació de genealogies i l’ establiment de trajectòries individuals i familiars, entre altres.

EINES és una experiència pionera a Catalunya de recerca amb participació ciutadana, fent partícips els ciutadans del procés d’innovació, en aquest cas en nous serveis en humanitats digitals; fomentant la seva participació en la construcció i la validació dels bancs de dades, popularitzant l’accés als arxius i fent-los atractius a tothom.

Com a pilot, s’han utilitzat els padrons municipals de 1828 a 1955, ja digitalitzats, del municipi de Sant Feliu de Llobregat dipositats a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. En una primera fase, i amb la participació de més de vint voluntaris de la ciutat, s’han transcrit els padrons de 1881 i 1889, i està a punt de completar-se el de 1940 a través d’una plataforma col·laborativa a internet. Aquests són els padrons que s’hi poden ja consultar de manera oberta. La informació transcrita ha estat abocada en un cercador d’accés públic1 que possibilitarà als ciutadans encuriosits pel passat conèixer qui estava empadronat a Sant Feliu en un determinat carrer, en una determinada casa. També permetrà identificar aquells santfeliuencs o santfeliuenques que tenien un determinat cognom o exercien un ofici concret.

Alhora, aquesta informació ha estat sintetitzada en les anomenades piràmides de població que permeten observar la distribució per edats d’homes i de dones i també pels oficis més freqüents, com el de pagès o el de jornaler. Per exemple, l’any 1881 el nom més freqüent d’home era Josep i el de dona, Maria. L’ocupació més freqüent era la de jornaler. La ciutat tenia 14 carrers. En els pròxims mesos s’aniran incorporant altres padrons que es transcriuran gràcies a la participació ciutadana i a les eines de reconeixement òptic que s’estan desenvolupant en el marc del projecte per tal de facilitar la tasca de transcripció.

L’experiència que s’està duent a terme a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat és un primer pas cap a una dimensió europea. El CVC acaba de signar un contracte amb una empresa austríaca per transferir algunes de les tecnologies de reconeixement de documents en extracció massiva de continguts de documents demogràfics de quatre països europeus.

Dades de Sant Feliu de Llobregat extretes del Projecte EINES

Projecte EINES:

1.- http://dagapp.cvc.uab.es/CercadorSantFeliu  (per a la consulta en línia dels padrons)

eines@cvc.uab.es (per participar en el projecte)

https://www.facebook.com/projecteEines/


Perfil dels centres de recerca participants

El Centre de Visió per Computador (CVC) és un centre de recerca situat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), acreditat amb el segell TECNIO d'ACCIÓ, dedicat a la investigació i el desenvolupament en el camp de la visió per computador, que engloba a més de 100 persones entre personal investigador i tecnòleg, i personal de suport. Va ser fundat l’any 1995 a través d’un consorci entre la Generalitat de Catalunya i la UAB. Duu a terme recerca bàsica i investigació aplicada al més alt nivell internacional i fomenta la transferència de coneixements a la indústria i a la societat en general.

L’activitat de recerca del CVC arriba al mercat a través de quatre àrees d’aplicació: transport i mobilitat; salut i benestar; continguts intel•ligents i mèdia, i manufactura avançada. En totes aquestes àrees, el centre duu a terme projectes de recerca d’alt impacte, així com transferència de coneixement a empreses dels sectors respectius. En els seus vint anys, el CVC ha creat vuit empreses spin-off.

El Centre d’Estudis Demogràfics (CED) és un centre de recerca i formació en demografia, situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que engloba a més de 60 persones, entre investigadors, tècnics i personal d’administració. El CED va ser fundat a l’any 1984, a través d’un consorci entre la Generalitat de Catalunya i la UAB essent, en l’actualitat, un dels centres europeus de referència en demografia.

La recerca del CED es troba organitzada en sis grans  àrees: Demografia Històrica; Fecunditat i Famílies; Educació i Treball; Salut i Envelliment; Migracions, Mobilitat i Habitatge; i Migracions Internacionals. A més dels projectes competitius, el CED també cobreix la demanda d’encàrrecs d’estudis que incorporin la perspectiva demogràfica en el seu anàlisi. Aquests treballs formen part de l’àmbit de la transferència de coneixement entre el CED i el teixit social, econòmic i institucional.