Nota informativa de l'Equip de Govern

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Informació en relació a la vaga convocada per algunes organitzacions sindicals dels col·lectius universitaris per als dies 20 i 21 d’octubre de 2020.

 

21/10/2020

En relació a la vaga convocada per algunes organitzacions sindicals dels col·lectius universitaris per als dies 20 i 21 d’octubre de 2020, l’Equip de Govern vol informar la comunitat universitària del següent:

L’Equip de Govern ha mantingut, com ha expressat en comunicats i notes anteriors,  que la Universitat és una institució pública i plural en la qual totes les persones i col·lectius han de poder expressar la seva opinió de manera lliure i pacífica, respectant tots els posicionaments i totes les sensibilitats i ha recordat els diferents interlocutors que han de ser compatibles la participació en les mobilitzacions convocades i l’exercici del dret a l’educació i del dret al treball. 

Pel que fa a les dades de seguiment de la convocatòria, les circumstàncies d’excepcionalitat d’aquest curs no permeten disposar d’una imatge tancada de la seva incidència en el moment de cloure la segona jornada. Cal tenir en compte que hi ha una part important de l’activitat acadèmica i laboral que es desenvolupa, d’acord amb els plans de contingència i amb les mesures específiques dictades per la Generalitat de Catalunya per a la segona quinzena d’octubre, de manera no presencial.
Quant a l’alumnat, en el cas de les activitats programades presencialment, hi ha hagut afectació desigual en l’activitat essent de gairebé el 100% en algun centre i d’una incidència pràcticament nul·la en d’altres. No és possible proporcionar dades específiques per facultats ateses les circumstàncies esmentades.
Pel que fa al seguiment de PDI i de PAS, donat que la comunicació de l’adhesió a la jornada de vaga i el recompte del control horari es fa a posteriori, les dades definitives es coneixeran més endavant.

 

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies