Més facultats obtenen l'acreditació institucional

Estudiants

L'acreditació institucional dels centres forma part del pla estratègic de la UAB. Quatre noves facultats han obtingut la certificació del seu sistema de garantia interna de la qualitat i l'acreditació institucional, fet que permet renovar automàticament l'acreditació de les seves titulacions. Està previst que tots els centres de la UAB completin aquest procés.

16/07/2021

Les facultats de Ciències, d'Economia i Empresa, de Filosofia i Lletres i de Ciències de l'Educació de la UAB han obtingut la certificació dels seus sistemes de garantia interna de la qualitat, així com l'acreditació institucional d'AQU Catalunya. Aquests centres es sumen a les facultats de Psicologia, Biociències i Ciències Polítiques i Sociologia, i està previst que la resta de centres de la UAB completin properament aquests processos d'assegurament de la qualitat.

La certificació favorable del sistema de garantia interna de la qualitat demostra la implantació d'un sistema intern adequat que permet la detecció de possibles millores en les titulacions oficials de grau i de màster. I l'acreditació institucional és el pas següent, té una vigència de cinc anys i permet als centres la renovació automàtica de l'acreditació de les titulacions de grau i de màster universitari que programen. Permet també simplificar el calendari i la documentació necessària per certificar la qualitat de les titulacions.

Tots dos són processos de caràcter voluntari per part de les facultats, que els duen a terme amb el suport acadèmic del Vicerectorat de Qualitat i d'Acreditació Acadèmica i amb el suport tècnic de l'administració i la gestió de la qualitat dels centres i de l'Oficina de Qualitat Docent i l'Àrea de Transformació Digital i d'Organització de la UAB. A més, L'acreditació institucional dels centres forma part del pla estratègic "La UAB del futur. Horitzó 2030", on està recollida com un dels objectius dins de l'apartat dedicat a la docència.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat