La Xarxa Vives enquesta els estudiants sobre els seus hàbits i condicions

Estudiants

La Xarxa Vives enquesta tot l'alumnat de vint universitats per conèixer el seu parer sobre l'educació superior, els seus hàbits i la realitat que els envolta. L'enquesta es pot respondre des de l'1 de febrer.

26/01/2021

L'1 de febrer es va iniciar el treball de camp de Via Universitària (2020-2022), consistent en una enquesta a estudiants universitaris realitzada per la Xarxa Vives d'Universitats per conèixer els seus hàbits culturals, els seus condicionants econòmics i les seves expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior. L'enquesta es pot respondre a través d'aquest enllaç i els estudiants que omplin almenys un 80% de l'enquesta podran entrar en el sorteig de dos iPhone 11.

Via Universitària és un programa que té com objectiu generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l'estudi de la població estudiantil universitària. A través d'una enquesta a tots els estudiants de les universitats participants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que aporte informació rellevant sobre la vida universitària als territoris de la Xarxa Vives.

Es tracta de la tercera edició d'aquest treball de camp. Hi està implicat un equip interdisciplinar de més de seixanta experts (professors, investigadors i representants d'estudiants) de les vint institucions d'educació superior que col·laboren en el projecte. Formen part de l'equip de recerca del projecte les professores de la UAB Íngrid Noguera, del Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social, i Helena Troiano, del Departament de Sociologia, així com l'investigador Albert Sánchez-Gelabert, del Departament de Sociologia també.

Més informació: Via Universitària

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Educació de qualitat
 

Notícies relacionades

Totes les notícies