Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB suspèn l'activitat presencial

Coronavirus

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB reduït l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions i ha acordat mesures per a la finalització del curs.

15/03/2020

D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha reduït l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions i ha acordat mesures per a la finalització del curs.

Atesa aquesta situació d’emergència i per tal de preservar la seguretat de les persones, es recomana que s’evitin tots els desplaçaments que no siguin veritablement imprescindibles. Cal restringir al màxim la presència al campus de tothom, garantint que s'han habilitat tots els mecanismes necessaris per al manteniment dels serveis essencials i per a que el personal de la universitat pugui fer les tasques que són imprescindibles.


El serveis que no es considerin essencials presencials no requeriran de personal al campus. La resta de serveis es mantindran actius, en la mesura del possible, de forma remota o virtual.

Les persones que hagin d’accedir ineludiblement a les instal·lacions de la universitat ho hauran de comunicar a les administracions de centres responsables dels edificis per facilitar la feina dels serveis de seguretat. Les persones que hagin de venir al campus hauran de seguir estrictament les mesures de seguretat establertes per Salut. 

Trobareu totes les mesures i informació relacionada en el web www.uab.cat/coronavirus.


Aquest seguit de mesures s’afegeixen a la suspensió de l’activitat acadèmica presencial i les indicacions adoptades d’acord amb les indicacions emeses pel govern de la Generalitat de Catalunya. Atesa la situació canviant que estem vivint, aquestes mesures i indicacions poden anar-se revisant i actualitzant. El canal permanent de comunicació sobre la crisi sanitària serà el portal web de la universitat (www.uab.cat/coronavirus) i el correu electrònic info.coronavirus@uab.cat.