Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB acorda mesures per a la finalització del curs

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

L'equip de govern de la UAB, juntament amb les direccions dels centres docents, ha acordat adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs.

01/04/2020

Davant l'elevada possibilitat que la situació de confinament de la població s'allargui més enllà de les vacances de Setmana Santa i que la represa de l'activitat s'hagi de fer de manera progressiva, l'equip de govern de la UAB, juntament amb les direccions dels centres docents, ha acordat adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs per donar garanties a l'alumnat, al professorat i al personal d'administració i serveis que d'una manera directa o indirecta dona suport a l'activitat acadèmica:

1. L'equip de govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l'activitat docent pendent continuarà en format virtual.

2. L'equip de govern està redactant un document marc d'instruccions generals que cada centre haurà d'adaptar a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d'estudis i pràctiques, s'aprovarà en una propera sessió extraordinària de Consell de Govern.

3. Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l'avaluació presencial de les assignatures del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat, d'acord amb la direcció del centre, haurà d'elaborar un pla d'avaluació virtual davant d'una eventual evolució de la crisi sanitària que faci impossible l'activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de TIC de la universitat, com han fet amb molta eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca.

4. L'equip de govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit, està cercant mecanismes per garantir la continuïtat de tot l'alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això, demana que ho notifiqui a la coordinació d'estudis o al deganat responsable de la seva titulació.

La concreció d'aquestes mesures i altres que es puguin prendre es comunicaran pels canals adequats a cada col·lectiu.

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, ha transmès aquests acords al conjunt de la comunitat universitària en un correu electrònic en què agraeix "la solidaritat, el compromís i l'esforç de tota la comunitat per aconseguir que la universitat continuï funcionant en docència, recerca i activitat administrativa i de gestió, de manera virtual i remota" i desitja "una ràpida recuperació" a les persones afectades per la malaltia.