La UAB reobre tots els serveis dels campus

Vista aèria del campus de la UAB

La UAB reobre tots els serveis dels campus a partir del dia 6 de juliol, amb la reincorporació progressiva de tot el personal organitzat en torns per tal de garantir la salut dels treballadors en relació a la covid-19.

02/07/2020

La plantilla s'incorpora en un règim de torns que combina la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de treball a distància

La UAB reobre tots els serveis dels campus a partir del dia 6 de juliol, amb la reincorporació progressiva de tot el personal organitzat en torns, per garantir la preservació de la salut i la seguretat dels treballadors en relació a la covid-19, i en compliment de les recomanacions establertes per les autoritats competents. Amb aquesta finalitat, s’implementen les mesures de prevenció i protecció individual i col·lectiva basades en les instruccions del Servei de Prevenció de la UAB, d’acord amb el Pla sectorial d’universitats.

Un cop derogat l’estat d’alarma, s’inicia un període de treball amb metodologia mixta, presencial i a distància, que permetrà experimentar -la de cara a l’inici del proper curs 2020-2021 el mes de setembre. A partir del dilluns 6 de juliol s’incorpora la totalitat de la plantilla en un règim de torns que combina la modalitat de prestació de serveis presencial i el règim de treball a distància.

Durant el mes de juliol, es mantindran els principis generals següents:

  • Els edificis estaran oberts de 8 a 18 hores.
  • Els serveis d’atenció al públic prioritzaran i potenciaran els tràmits online o amb atenció telefònica i limitaran l’atenció presencial als assumptes imprescindibles que no es poden fer online i sempre amb cita prèvia, per evitar aglomeracions.
  • Les reunions es podran fer de manera virtual o presencial. En cas de  ser presencials, caldrà garantir les mesures de distància, seguretat i higiene vigents.
  • L’ús de mascareta és obligatori per a tota persona que accedeixi a la universitat, en els desplaçaments dins dels edificis i a qualsevol espai i activitat quan no es pugui assegurar la distància mínima de seguretat de 1,5 m.
  • Tots els edificis tindran habilitat un punt on hi haurà a disposició de tot el personal l’equipament de protecció individual necessari (gel desinfectant, mascaretes, ...).

Actualment s’està treballant en l’elaboració del Pla de contingència de la UAB, d’acord amb el que estableix el Pla Sectorial d’Universitats, que ha de contemplar les mesures de protecció i organitzatives, les sanitàries i de prevenció i les específiques per als espais docents i de recerca i els espais d’ús compartit de la Universitat i que es preveu que estigui aprovat a mitjans de juliol per entrar en vigor el mes de setembre.

Tota la informació actualitzada està disponible al web www.uab.cat/coronavirus.

 

 

Notícies relacionades

María Valdés i Maite Paramio

Canvis a l’Equip de Govern

A partir de l’1 d’agost seran efectius canvis a l’Equip de Govern de la UAB. María Valdés serà la nova vicerectora de Programació Acadèmica i de Qualitat i María Teresa Paramio, nova vicerectora d’Igualtat i d’Ocupabilitat. El vicerector Màrius Martínez assumeix les competències d’Alumnat.

Pla Serra Húnter - 2a convocatoria 2019

Oberta la convocatòria del Programa Serra Húnter 2020

La UAB ha convocat el procés selectiu per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter, que romandrà oberta fins al 10 de setembre.

Totes les notícies