Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB participa en un projecte per promoure la sensibilitat envers la diversitat lingüística en l’educació

LISTiac GREIP
El projecte Erasmus+ LISTiac pretén donar suport al professorat per tal que sigui més sensible lingüísticament, i hi participa el Grup de recerca en ensenyament i interacció plurilingües (GREIP) de la UAB.

11/06/2019

La UAB participa en el projecte Erasmus+ LISTiac (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) que ha rebut 2,4 milions d’euros de finançament de la Unió Europea, dels quals 221.075 euros corresponen a l’equip de la UAB. L’objectiu del projecte és donar suport al professorat per tal que sigui més sensible lingüísticament per tal d’oferir les mateixes oportunitats d’èxit educatiu a tots els estudiants i les estudiants a Europa.

El projecte LISTiac està coordinat per la Åbo Akademi University, de Finlàndia, i dirigit la Siv Björklund i Mari Bergroth, amb la intenció de proporcionar a tots els estudiants i les estudiants d’Europa les mateixes possibilitats d’èxit educatiu. Malgrat la recerca existent i la quantitat d’eines didàctiques desenvolupades individualment per part del professorat fins al moment, encara suposa un repte modificar les polítiques i les pràctiques educatives monolingües. Per tal de canviar aquesta situació, el projecte té la intenció d'arribar al professorat que no és específicament de llengua, i partir de les polítiques educatives per tal d’arribar a noves solucions per a la pràctica.

L’equip local, dirigit per la professora de la UAB Emilee Moore, compta amb una investigadora postdoctoral, Júlia Llompart, que treballa en el projecte a temps complet, juntament amb les investigadores Mercè Bernaus, Melinda Dooly, Dolors Masats i Claudia Vallejo, del Grup de recerca en ensenyament i interacció plurilingües (GREIP) del Departament de Didàctica de la Llengua i de la Literatura i de les Ciències Socials de la UAB.

L'equip investigador del LISTiac, amb membres de les universitats europees Åbo Akademi University, Universitat Autònoma de Barcelona, Universiteit Gent, Université Montpellier III-Paul Valery i Universidad del País Vasco, desenvoluparà, implementarà i avaluarà una eina de reflexió per ajudar el professorat futur i en actiu a ser més sensible lingüísticament en la seva pràctica docent, en els seus pensaments i en les seves actituds. Tres universitats europees més, Universidade do Algarve, Vytauto Didzjiojo Universitetas i Univerza w Ljubljani, contribuiran a realitzar recerca sobre el terreny. A més a més, el projecte es desenvolupa en col·laboració amb els Ministeris d’Educació de Finlàndia, Portugal i Eslovènia.

LISTiac pretén arribar a programes de formació de professorat rellevants en diferents contextos amb diversitat lingüística variable per tal de desenvolupar polítiques basades en les evidències empíriques. El projecte se centra tant en la formació del professorat com en la formació continuada. El projecte LISTiac va començar el passat mes de febrer i acabarà el febrer del 2022.