La UAB participa en un projecte europeu sobre Ecosistemes de Recerca i Innovació

Campus de la UAB

L’àrea de la B-30 serà un dels tres territoris europeus escollits com a casos d’estudi per al projecte europeu SeeRRI - Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through RRI, amb participació de la UAB.

04/12/2018

La UAB participa com a sòcia en el projecte SeeRRI - Building Self-Sustaining Research and Innovation Ecosystems in Europe through Responsible Research and Innovation, un projecte H2020 del programa SWAFS - Science with and for Society. El projecte està liderat pel Nordland Research Institute de Noruega i hi participen, a més d’universitats i centres de recerca, governs regionals i associacions empresarials.

Un dels principals reptes per a les regions europees, és millorar el seu sistema de recerca i innovació (R&I), ja que aquest és un dels indicadors més usats per valorar la competitivitat territorial. Els agents de recerca i innovació en un territori concret, amb totes les seves interaccions, constitueixen el que s’anomena un ecosistema de recerca i innovació.

En aquest context, l’objectiu del projecte és avançar cap a un model d’ecosistemes R&I més sostenibles, que incloguin tots els actors del territori (recerca i educació, empresa, administració i ciutadania, el que s’anomena la quàdruple hèlix) i incorporin els principis de la Recerca i la Innovació Responsables (RRI). La RRI és un concepte que integra i connecta diversos aspectes de la relació entre la R+I i la societat: participació ciutadana, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica i governança.

El projecte SeeRRI se centrarà bàsicament en impulsar la integració de la RRI en el desenvolupament territorial i la consolidació dels ecosistemes de R&I; implicar els màxim d’agents de R&I del territori en la definició del marc estratègic i de les polítiques que afecten el sistema de R&I; així com compartir entre els territoris els processos d’aprenentatge i bones pràctiques en referència a la governança de la R&I.

Per portar-ho a terme s’han seleccionat com a cas d’estudi tres territoris europeus amb diferents estratègies d’especialització intel·ligents, un dels quals és l’àrea de la B-30. La UAB s’encarregarà de dissenyar i implementar les accions que incloguin els actors clau de recerca i innovació en el territori de la B-30 mitjançant el HubB30. El projecte té una durada de 30 mesos i començarà el gener de 2019.