La UAB oferirà un títol en intel·ligència artificial el proper curs 2021-2022

Estudis d'Inteligència Artificial

La UAB oferirà un nou títol en intel·ligència artificial el proper curs amb el suport de la Generalitat. Seran estudis transversals que comptaran amb docents de diverses facultats i la implicació de centres de recerca.

28/01/2021

El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, i el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, David Ferrer, han presentat aquest matí els nous estudis en Intel·ligència Artificial que s'impartiran a l'Escola d'Enginyeria de la UAB a partir del proper curs 2021-2022.

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una tecnologia clau en el desenvolupament de productes, serveis i solucions en molts sectors econòmics. Tot i ser una disciplina amb un llarg recorregut, els recents avenços tecnològics i computacionals han impulsat i multiplicat el seu àmbit d'aplicació, convertint-la en una eina fonamental a l'hora d'abordar molts dels reptes (econòmics, socials, mediambientals, sanitaris, etc.). Un dels majors problemes per al desenvolupament de la IA a Europa és l'escassetat d'experts.

Per donar resposta a aquesta necessitat, la UAB ha creat els Estudis en Intel·ligència Artificial/Artificial Intelligence. Es tracta d'una titulació pròpia de la UAB de 240 crèdits (quatre cursos), que s'impartirà en l'Escola d'Enginyeria íntegrament en anglès i que oferirà 40 places de nou accés a preu públic en espera de l'aprovació definitiva com a títol oficial. L'objectiu dels estudis és formar professionals amb una visió integral de la intel·ligència artificial, capaços de desenvolupar qualsevol tipus de solució basada en IA i de donar resposta als reptes socials de la seva implantació.

La posada en marxa de la titulació compta amb el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya que, mitjançant l'Estratègia Catalonia.AI, aposta pel desplegament de la intel·ligència artificial com una "prioritat del govern i de país" amb la voluntat de convertir Catalunya en un pol tecnològic mundial en tecnologia d'intel·ligència artificial i planteja la necessitat també d'actuar en l'àmbit educatiu per millorar la formació en aquest camp. Així, la Generalitat aportarà 400.000€ els dos primers anys de posada en marxa d'aquesta titulació.

La presentació de la nova titulació ha tingut lloc aquest matí a la sala de Graus de l'Escola d'Enginyeria en un acte restringit que ha comptat amb les intervencions, a més del rector Lafuente i del secretari Ferrer, del director de l'Escola d'Enginyeria, Ramon Vilanova, i del coordinador de la nova titulació, Ernest Valveny. El rector Javier Lafuente ha afirmat que aquests estudis "donaran resposta a les necessitats de la societat perquè preparem professionals que ajudaran a canviar el paradigma social" tot avançant "cap a una societat basada en el coneixement". Segons el rector, els experts en IA són els professionals "més buscats" avui dia a nivell mundial. I, evocant els casos d'altres carreres pioneres de la UAB com van ser Ciències Ambientals o els Estudis Socioculturals de Gènere, Lafuente ha pronosticat que aquesta nova titulació marcarà "un abans i un després" en l'oferta acadèmica de la universitat.

El secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, ha destacat que el Govern ha desenvolupat una estratègia per convertir Catalunya en un pol d'innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial. En aquest sentit, ha recordat la necessitat d'apostar decididament pel talent, perquè "el talent és el motor de la revolució digital", ha assegurat. "Les nostres empreses necessiten aquest talent, amb una formació holística com la que ofereix la UAB, posant les persones en el centre per fer front als reptes que ens planteja la intel·ligència artificial".

Per la seva banda, Vilanova ha emfatitzat el caràcter transversal d'aquesta disciplina i ha subratllat que la titulació es basa en "oferir una IA centrada en la persona", i Valveny ha destacat que la nova titulació ofereix "estudis en anglès i una metodologia d'aprenentatge molt pràctica basada en l'aplicació de casos reals i en la implicació d'institucions i empreses".

Uns estudis integrals en un campus global

Els estudis en Intel·ligència Artificial de la UAB oferiran una formació integral en IA que permetrà als titulats dissenyar sistemes intel·ligents que donin resposta als reptes de la societat, proporcionant els fonaments cognitius, matemàtics i algorísmics dels processos de raonament i aprenentatge automàtic necessaris per desenvolupar aplicacions en tots els àmbits de la IA, com ara la visió per computador, el llenguatge natural, l'anàlisi de dades, la robòtica o els agents autònoms. Els titulats podran aplicar la IA als diferents sectors econòmics i socials així com analitzar i avaluar l'impacte ètic, legal o social de la seva implantació.

Els estudis dissenyats per la UAB tenen per objectiu no només la formació de professionals amb els coneixements tècnics necessaris per dissenyar sistemes intel·ligents, sinó també conscients de les implicacions humanes, socials, legals i ètiques de l'aplicació de la intel·ligència artificial en el marc del que s'ha definit com Human-Centered Artificial Intelligence, una perspectiva híbrida cientificohumanística que pot també contribuir a reduir la bretxa de gènere habitualment existent en els estudis tècnics.

La UAB aprofita plenament la seva condició d'universitat de campus multidisciplinari per a oferir un pla d'estudis que uneix els aspectes tècnics de la IA amb la seva aplicació en una gran varietat de dominis gràcies a la participació de diferents facultats (Escola d'Enginyeria, Facultat de Ciències, Filosofia i Lletres, Psicologia, Dret, Economia i Empresa, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Comunicació i Traducció i Interpretació) i centres de recerca (amb la implicació activa de dos centres de referència en IA, el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial), fent d'aquesta titulació uns estudis transversals, que permeten abordar amb rigorositat els diferents reptes de les aplicacions de la IA beneficiant-se de tota l'expertesa de la UAB en aquest camp. El campus de la UAB constitueix un dels hubs en IA més potents de Catalunya, compta amb més de 200 investigadors i produeix més de 15 tesis doctorals per any.

Metodologia docent pràctica, connectada a la recerca i a empreses del sector

La docència serà en anglès, amb una aposta per una metodologia d'aprenentatge basat en la pràctica learning by doing, a partir de projectes basats en casos reals, amb la col·laboració activa d'empreses del sector, centres de recerca o l'administració pública, no només pel que fa a les pràctiques, sinó al llarg dels estudis mitjançant recursos, personal docent, participació en projectes o estades. El propi campus esdevé un laboratori per a l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial a gran varietat de dominis: salut, biologia, economia i finances, ciències socials, comunicació, medi ambient i sostenibilitat, etc.

L'entorn de la UAB, dins del que es coneix com a eix B-30, constitueix un dels principals pols industrials, tecnològics i d'innovació de Catalunya, amb un gran nombre d'empreses i institucions destacades en la generació i l'aplicació de tecnologia. Aquest entorn altament innovador proporciona un extraordinari potencial per establir col·laboracions en el marc de el nou títol, així com per a la inserció laboral dels futurs graduats.

Aquesta i altres novetats en l'oferta docent de la UAB per al curs 2021-2022 seran presentades per primera vegada als futurs estudiants a les jornades de portes obertes que, de manera virtual, tindran lloc el divendres 12 i el dissabte 13 de febrer.

Més informació: Vídeo de la presentació

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Treball digne i creixement econòmic
  • Indústria, innovació i infraestructures
  • Educació de qualitat
  • Consum i producció responsables
  • Ciutats i comunitats sostenibles