La UAB forma en violències de gènere i refugi

ViolenciaGenereSilenci

El curs sobre violència de gènere i refugi està destinat a professionals que treballin amb persones sol·licitants de protecció internacional en serveis de recepció, acollida, seguimment, etc. La formació tindrà lloc del 7 al 29 de novembre a l'Escola Rosa Sensat de Barcelona.

23/10/2017

El Grup de recerca Antígona organitza el curs “Violències de gènere i refugi, com fer-hi front des de l’àmbit professional?”, que pretén donar eines als professionals que treballen amb persones migrants o demandants d’asil per millorar la identificació i el reconeixement de les persones que hagin pogut ser víctima de violència de gènere. Aquesta formació es realitzará del 7 al 29 de novembre i està emmarcada dins del projecte europeu Addressing Sexual Violence Against Refugee Women.

El curs serà impartit per especialistes en l’àmbit de les migracions, l’asil i les violències de gèneres del Grup Antígona, la Fundació SURT, CCAAR, IRIDIA i SICAR. Està dirigit a professionals de l’àmbit del treball social, jurídic, mèdic i altres persones que treballin amb sol·licitants de protecció internacional.

El programa de formació està dividit en quatre mòduls temàtics que aborden el dret d’asil, violències de gènere i eines de protecció internacional; els contextos migratoris i rols de gènere des d’una perspectiva transcultural; les eines de suport tècnic per a la detecció i abordatge de les violències en dones refugiades; le bones pràctiques per a la gestió i derivació de casos.

La matrícula és gratuïta i es pot realitzar fins el 30 d’octubre. El curs es realitza dimarts i dimecres, i es podrà escollir horari de matins (de 10 h a 14 h) o de tardes (de 15,30 h a 19,30 h). Les classes s’impartiran a l’Escola Rosa Sensat (Av. De les Drassanes, 3. Barcelona).

Recerca en drets i societat en perspectiva de gènere
El Grup de recerca Antígona, drets i societat amb perspectiva de gènere (SGR2014-519) és un grup de recerca que es va constituir a l’any 2000 dins del Departament de Ciència Política i Dret Públic amb l’objectiu d'analitzar el desenvolupament dels drets de les dones en perspectiva de gènere. "La legislació i les polítiques públiques a Espanya s’estan construint sobre diferents definicions que és necessari aclarir i concretar, aixó com les característiques i continguts dels drets de les dones del nostre país. A més a més, és necessari adoptar una perspectiva de gènere enfront al Dret i fer una revisió de les categories jurídiques que possibiliti mostrar les seves deficiències", expliquen en la seva web.

Desenvolupen les següents línees de recerca:

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe
Aplicació de la llei d’igualtat
Bioètica i Drets Sexuals i Reproductius
Custòdia Compartida
Dret i Gènere
Dones i violència: aspectes socio-jurídics
Dones i accés a la justícia
Mutilacions genitals femenines i matrimonis forçats
Polítiques d’igualtat de gènere
Prostitució i treball sexual
Sistema de Justícia Penal i Gènere
Plans d’igualtat a les empreses i a les administracions públiques

Per Antígona és clau entendre i explicar en perspectiva de gènere el contingut, les definicions, els criteris i paràmetres des dels quals s’estan construint els drets de les dones en els àmbits legislatius, de la jusrisprudència i en les polítiques públiques en els nivells local, comunitari i nacional.

Per aconseguir aquests objectius s’analitzen, per una banda, les polítiques públiques de gènere on ja existeix un clar desenvolupament de diverses pràctiques per a crear espais socials i jurídics amb perspectiva de gènere, com és el cas de la violència de gènere. Per altra banda, aquells espais on encara no hi ha un clar desenvolupament jurídic amb perspectiva de gènere, com és l’àmbit de la salut i el medi ambient.

 

Notícies relacionades

ICTA

Taller sobre igualtat de gènere en l’àmbit de la recerca a l’ICTA-UAB

Investigadors i tècnics especialitzats parlaran sobre la importància dels aspectes de gènere en l’àmbit de la recerca d’excel·lència en el marc d’una sessió organitzada per l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Tindrà lloc el dimecres 19 de setembre, de les de les 9.30 a les 14 h. Llegir més

Totes les notícies