Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB escollirà nou rector o rectora el 27 i 28 d’octubre amb votació electrònica

Eleccions a rector o rectora

El Consell de Govern de la UAB ha aprovat un nou calendari electoral per escollir rector o rectora. La primera volta de les eleccions tindrà lloc el 27 i 28 d’octubre.  En el cas de que cap candidatura assoleixi la majoria absoluta (per sobre del 50% del vot ponderat) en la primera volta, les dues candidatures amb més percentatge de vot ponderat disputarien una segona volta els dies 2 i 3 de novembre.

 

10/06/2020

Per primera vegada, les eleccions a rector o rectora es faran íntegrament per votació electrònica: es podrà emetre el vot a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet.

El Consell de Govern de la UAB, reunit el mes d'abril passat en sessió extraordinària i a distància, havia constatat i donat compte de la suspensió, a causa de l'estat d'alarma declarat amb motiu de la pandèmia de la covid-19, de la convocatòria de les eleccions de rector o rectora de la UAB que estaven previstes per al mes de maig passat. Un cop que, des de l’1 de juny passat, els terminis administratius suspesos es podien reprendre, es va convocar un nou Consell de Govern extraordinari que ha aprovat una nova convocatòria i la proposta de la Junta Electoral General de desenvolupar el procés electoral a l’inici del curs acadèmic 2020-2021.

El calendari electoral marca, entre altres dates, que el dia 19 d’octubre es proclamaran les candidatures definitives i, el mateix dia, s’obrirà la campanya electoral, que finalitzarà el 28 d’octubre. El termini per votar s’obrirà a les 10 h del 27 d’octubre i es tancarà a les 16 h del dia 28. En cas d’haver-hi una segona volta, es seguiran els mateixos horaris els dies 2 i 3 de novembre. La proclamació dels resultats definitius per part de la junta electoral general de la UAB tindrà lloc el 30 d’octubre per a la primera volta i el 6 de novembre per a la segona.

 Una votació electrònica segura

Per primera vegada, les eleccions a rector o rectora es faran íntegrament per votació electrònica: es podrà emetre el vot a través de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb connexió a internet. La UAB ha adoptat ja el sistema de votació electrònica en diverses comtesses electorals per escollir els representants de la comunitat universitària a les eleccions al Claustre i a les juntes de facultat o escola, així com a les eleccions sindicals. El vot electrònic es desenvolupa mitjançant una plataforma informàtica, comuna a totes les universitats públiques de Catalunya, promoguda des de l'ACUP i gestionada des del CSUC. Aquesta plataforma inclou sistemes de seguretat que garanteixen l'anonimat dels vots emesos i disposa de les eines necessàries per tal que els votants puguin comprovar que el seu vot ha estat emès correctament, sense que es pugui establir la connexió entre el votant i el seu vot.

El rector o rectora és el màxim representant institucional de la universitat i és escollit per sufragi universal ponderat per tota la comunitat universitària. L’electorat es divideix en quatre sectors: el professorat doctorat i amb vinculació permanent a la universitat (sector A, 51% del vot ponderat), la resta de personal acadèmic i el personal investigador en formació que exerceixi funcions de docència (sector B, 9% del vot ponderat), els i les estudiants de grau i de postgrau (sector C, 30% del vot ponderat) i el personal d’administració i serveis  (sector D, 10% del vot ponderat). El mandat del rector o rectora és de quatre anys i una mateixa persona pot exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats. Només poden presentar-se a rector o rectora els catedràtics i catedràtiques d’universitat.

 

Més informació: Eleccions a rector o rectora 2020

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Ciutats i comunitats sostenibles