La UAB, en defensa de la universitat pública

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona

Comunicat de l'Equip de Govern de la UAB davant les informacions periodístiques i la investigació duta a terme per la CRUE sobre un possible frau en la concessió d'un títol de màster per una universitat pública espanyola.

11/04/2018

Davant les informacions periodístiques i la investigació duta a terme per la CRUE sobre un possible frau en la concessió d’un títol de màster per una universitat pública espanyola, l’Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona creu necessari reafirmar la seva convicció que el marc legal de les universitats públiques garanteix l’accés i el progrés acadèmic en els estudis basats en mèrits avaluats amb criteris d’igualtat. En aquest sentit:

- Rebutja tota generalització de casos puntuals de mala praxi, que cal denunciar com a tals perquè els seus responsables en retin comptes i assumeixin les conseqüències que corresponguin d’acord amb la legalitat. Les universitats públiques són les úniques que poden garantir als ciutadans l’accés en condicions d’igualtat a l’educació superior, essencial per al progrés en una societat i una economia basades en el coneixement.

- Defensa que la integritat acadèmica i científica constitueix un dels principis bàsics de la vida universitària i, en aquest sentit, que la presa de decisions és sempre motivada i  que els processos de gestió es desenvolupen amb diligència, transparència i respecte absolut als drets de les persones implicades. 

- Confirma que el sistema de verificació i d’acreditació dels graus i màsters de la nostra Universitat, d’acord amb el sistema intern de gestió de la qualitat (SGIQ) avaluat positivament per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, estableix els processos documentals i un conjunt d’eines i sistemes de gestió que garanteixen que l'eficàcia, eficiència i transparència siguin els principis de gestió de les titulacions que s’imparteixen.

- Reconeix el treball i el compromís dels milers de persones que conformen la institució universitària, el funcionament de la qual es basa en el compliment de la llei, la lleialtat institucional i la confiança. En aquest sentit, el professorat, exercint la seva capacitat docent i investigadora, avalua l’aprenentatge de l’alumnat; l’alumnat desenvolupa els seus treballs i realitza les proves d’avaluació; i el personal d’administració i serveis vetlla per la seguretat i la fiabilitat de tota la informació i documentació del sistema.
 
L’educació superior té un paper fonamental en el progrés individual i del conjunt de les societats. En particular, les universitats públiques són elements  essencials de difusió del coneixement i dels principis ètics i solidaris que configuren la ciutadania d’un país. La credibilitat d’una institució com la  universitat pública, que treballa amb els principis de qualitat, transparència i rendició de comptes a la societat que la sosté no pot quedar compromesa per casos puntuals com el que ha generat aquesta preocupació social.


Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 11 de abril de 2018


Més informació: Valoració de la CRUE
 
 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies