Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB desmenteix una suposada denúncia penal al professor Gassiot

Logotip de la Universitat Autònoma de Barcelona
La UAB fa pública una declaració per desmentir que hagi denunciat per la via penal cap professor ni hagi emprès cap acció judicial contra l’activitat política i sindical de cap professor ni de cap treballador de la Universitat. Per tant, la informació que ha fet pública CGT-UAB no és certa.

05/03/2015La UAB no ha denunciat per la via penal el professor Ermengol Gassiot Ballbè, secretari de la CGT de Catalunya des de l’abril de 2014, ni ha emprès cap acció judicial contra l’activitat política i sindical de cap professor ni de cap treballador de la Universitat. Per tant, la informació que ha fet pública aquesta formació no és certa.

La UAB va interposar, al maig de 2013, una denúncia amb motiu dels fets esdevinguts durant l’ocupació del Rectorat. Aquesta denúncia respon al deure dels càrrecs públics de comunicar els fets dels quals tenen coneixement que poden ser constitutius de faltes o delictes, i també al compliment de l’obligació de gestionar amb diligència els recursos públics i fer tot el possible per rescabalar els danys econòmics patits per la institució durant aquesta ocupació (estimats en 384.885€), alhora que satisfer els requisits establerts per les asseguradores en cas de sol·licitar indemnització pels danys.

Per iniciativa de la Fiscalia,  la denúncia de l’ocupació del Rectorat interposada per la UAB s’ha acumulat amb altres denúncies d’altres fets ocorreguts en el campus abans i després de l’ocupació, en les que ni la UAB, ni cap membre del seu Equip de Govern, ha participat. El jutge ha acordat d'ofici la imputació del Dr. Gassiot en base al material instructor. En tot cas, la forma en què es dóna tràmit al procés judicial no és decisió de la UAB que, en tot moment, s’ha limitat a complir amb els manaments judicials i a col·laborar amb la justícia, tal i com li correspon a una administració pública. 

En aquest moment s’està en la fase del procediment d’instrucció, que ha d’acabar amb la fixació dels fets, i serà un cop acabada aquesta fase quan l’autoritat judicial i la Fiscalia decidiran si s’han produït fets constitutius de falta o delicte i si procedeix continuar amb un judici penal.

En tot cas, reiterem que no forma part de la política ni de la voluntat del Govern d’aquesta institució denunciar, i molt menys perseguir, cap persona per la seva activitat política i sindical.
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de març de 2015