Sala de premsa Premsa i mitjans

La UAB declara l'estat d'emergència climàtica

Campus de Bellaterra
Atenent a la carta oberta que ha impulsat l'Assemblea Ecologista de la UAB i que han signat ja nombrosos membres del personal i de l'alumnat de la Universitat, l'equip de govern ha declarat l'estat d'emergència climàtica i ha decidit dedicar a aquest tema el curs 2019-2020.

21/05/2019

L'equip de govern de la UAB ha acordat afegir-se a la declaració d'estat d'emergència climàtica tot secundant la iniciativa de l'Assemblea Ecologista de la UAB, que ha redactat una carta oberta adreçada al conjunt de la Universitat. A més, la UAB dedicarà el curs 2019-2020 al tema del canvi climàtic, que protagonitzarà la festa major d'enguany i altres activitats institucionals.

La declaració de l'equip de govern diu el següent:

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'afegeix a la declaració d'emergència climàtica tot recollint la veu de les persones que han signat la carta oberta a la UAB per a la declaració de l'estat d'emergència climàtica. En aquest sentit, la UAB s'uneix als esforços de diferents sectors de la societat per posar en primera línia mediàtica i política la gravetat de la crisi climàtica d'origen antropogènic que estem vivint.

El consens científic sobre la gravetat d'aquesta crisi climàtica és robust i generalitzat i, com a membres de la comunitat científica, sabem que la situació que afrontem és crítica i que interpel·la tota la societat i totes les institucions socials i polítiques que la conformen a impulsar estils de vida més sostenibles i a lluitar de manera activa i urgent contra el canvi climàtic. Les universitats, com a institucions científiques al nostre país i com a altaveus de les demandes de la comunitat científica i de les futures generacions, tenim la responsabilitat de donar la veu d'alarma enfront de l'emergència climàtica que tenim davant i de posicionar-nos al respecte.

Els estatuts de la nostra universitat recullen com un dels seus principis d'actuació l'orientació de la docència, la recerca i de tota l'activitat universitària en general vers el respecte del medi ambient i el desenvolupament  sostenible i, en aquest sentit, tant els membres de la comunitat com diversos àmbits organitzatius treballen en la recerca i en l'acció en àmbits com la mobilitat, l'energia o els residus amb l'objectiu de disminuir les emissions globals de gasos d'efecte d'hivernacle generades per la UAB i d'assolir una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Una mostra més d'aquest compromís de la UAB és el lema escollit per a la Festa Major del proper curs 2019-2020: "La UAB, contra el canvi climàtic". Com en les darreres edicions de la FM, a partir del lema i al llarg de tot el curs acadèmic, s'impulsarà un conjunt d'accions que es treballaran de manera conjunta amb tota la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI). L'objectiu és que la crisi climàtica esdevingui centre d'interès per a l'activitat docent, investigadora i de participació.

Més informació: Carta oberta a la UAB per la declaració de l'estat d'emergència climàtica