La Plataforma de Producció de Proteïnes de la UAB rep la certificació ISO 9001:2008

La Plataforma de Producción de Proteínas de la UAB recibe la certificación ISO 9001: 2008

AENOR ha lliurat la certificació del compliment de la norma UNE EN ISO 9001:2008 a la Plataforma de Producció de Proteïnes de la UAB.

13/04/2016

La Plataforma de Producció de Proteïnes (PPP) del CIBER en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina i de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinada pel professor Antonio Villaverde i dirigida per la doctora Neus Ferrer, ofereix un servei de producció i purificació de proteïnes recombinants en diferents sistemes d’expressió, microbians i no microbians. El servei va ser auditat el més de novembre passat, en base a la Norma UNE EN ISO 9001:2008, per AENOR, qui ha emès un informe favorable a la certificació.

Els requeriments d’aquesta norma abasten tots els aspectes de la gestió. Després d’una fase de diagnosi i d’implantació de la norma l'any 2013, la Unitat de Garantia de Qualitat de la UAB va dur a terme una auditoria interna el mes de març de 2015, un procés que ha conduit a la certificació per part d'AENOR. Aquesta certificació permetrà expandir i consolidar el servei que la plataforma està donant tant a empreses com a investigadors del sector públic, i integrar-se més fàcilment en projectes cooperatius d’àmbit internacional. La PPP forma ja part de la Instalación Cientifico-Técnica Singular NANOBIOSIS, del MINECO.

AENOR, és una entitat espanyola de reconegut prestigi en els àmbits nacional, comunitari i internacional, en el desenvolupament de les activitats de normalització i certificació. L'any 1996 va ser la primera entitat espanyola acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

 

Notícies relacionades

Congres ESGCT2019

Més de 1800 experts internacionals en teràpia gènica i cel·lular es reuniran a Barcelona

Del 22 al 25 d'octubre, més de 1.800 investigadors i professionals de l'àmbit de la teràpia gènica i cel·lular es reuniran a Barcelona en el 27è Congrés Anual de la Societat Europea de Teràpia Gènica i Cel·lular (ESGCT), que s'ha organitzat conjuntament amb la societat Espanyola de Teràpia Gènica i Cel·lular (SETGyC), i que tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Totes les notícies