Joan David Tàbara, escollit per a les Mission Boards de la Comissió Europea

David Tabara

L'investigador de l'ICTA-UAB és un dels experts de primer nivell seleccionats per la Comissió Europea per formar part de les Mission Boards, que treballaran en cinc grans missions europees per Horizon Europe, el nou programa de recerca i innovació de la Unió Europea ( 2021-2027).

05/11/2019

La Comissió Europea ha establert cinc juntes de missió, una per a cada àrea, que ajudaran a especificar, dissenyar i implementar missions en el marc del programa Horizon Europe. Les missions es centren en el càncer, el canvi climàtic, els oceans saludables, les ciutats neutrals al clima, i el sòl i els aliments saludables.

A més, per a cada missió s'ha creat una Assemblea que reuneix un major nombre d'experts d'alt nivell. Aquestes assemblees oferiran un conjunt addicional d'idees, coneixement i experiència que s'utilitzarà activament per contribuir a l'èxit de les cinc missions.

El Dr. Joan David Tàbara ha estat seleccionat com a membre de l'assemblea de la junta de missió per a la "Adaptació al Canvi Climàtic, incloent la Transformació Social". Amb el seu punt de vista i coneixement, aquests experts de primer nivell ajudaran a què les missions siguin un èxit, inspirant als ciutadans i mostrant-los el que Europa, la investigació i la innovació poden fer respecte als temes que més els importen.

Més de 2.100 persones van sol·licitar formar part d'una junta de missió. El procés de selecció va assegurar que les juntes estiguin formades per experts creatius i altament motivats amb una gran experiència, incloent acadèmics, líders en innovació, societat civil, indústria, finances i usuaris finals.

J. David Tàbara, sociòleg i economista, és membre del Global Climate Forum, i investigador sènior associat a l’ICTA-UAB i treballa en processos d’integració de coneixements per a la sostenibilitat. A la UAB també és membre del Grup de Recerca en Aigua, Territori, Turisme i Sostenibilitat (GRATS) del Departament de Geografia i ha donat classes sobre sociologia ambiental, avaluació integrada i mètodes participatius en ciències per a la sostenibilitat. És membre de la Junta del Grup d'Experts a Catalunya sobre el Canvi Climàtic.

Ha publicat nombrosos treballs sobre mètodes de les ciències i d'integració de coneixements sòcio-ambientals, amb especial atenció a les qüestions de la percepció pública, aprenentatge social, comunicació i participació pública per a la sostenibilitat.

Les Juntes de Missió s'implementaran en dues fases. Durant la primera fase, la seva tasca principal serà assessorar la Comissió sobre la identificació i disseny d'una o més missions específiques possibles, amb els seus respectius objectius, indicadors i terminis, des de les cinc àrees de missió. Ho faran en diàleg amb els Estats membres i el Parlament Europeu, així com amb les parts interessades rellevants i, segons correspongui, amb el públic en general interessat. La Comissió farà la selecció final de missions específiques d'acord amb els procediments establerts per al programa Horizon Europe.

En una segona fase, i una vegada que s'acordi formalment el programa marc d'Horizon Europe i el seu pressupost, les Juntes de Missió assessoraran a la Comissió sobre la cartera d'activitats de recerca i innovació necessàries per donar suport als objectius de la missió.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies