Inauguració nou curs acadèmic del Màster en Historia de la Ciència

Conferència inaugural 2019-20
La doctora Kirsten Ostherr  va ser l'encarregada de portar a terme la conferència inaugural del nou curs acadèmic 2019-20 del  Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història, Societat

03/10/2019


Entre els seus treballs més destacats estan els llibres Medical Visions: Producing the Patient through Film, Television and Imaging Technologies (Oxford, 2013), Cinematic Prophylaxis: Globalization and Contagion in the Discourse of World Health (Duke, 2005), i el seu darrer llibre Quantified Health: Making Stories from Data in the Algorithmic Age.

Actualment la seva recerca tracta sobre les tecnologies de la informació i la comunicació en la vellesa i l' atenció al final de la vida, les narratives de pacients en EHRs i el paper de la simulació com mediador entre les formes humanes i tecnològiques de la experiència mèdica.

És directora del programa  Medical Humanities  des de 2016 y del Medical Futures Lab des de 2012. Així mateix, ha impartit conferències en la Casa Blanca, l'Organització Mundial de la Salut o en la National Library of Medicine. A més de participar en innumerables congressos internacionals.

Més informació