Fundació Wassu-UAB realitza un estudi sobre l'estimació de nenes en risc de patir MGF a Espanya per l’EIGE

Portada estudi Eiga

L'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) realitza el quart estudi sobre estimació de el nombre de nenes en risc de mutilació genital femenina (MGF) en quatre nous països: Àustria, Dinamarca, Luxemburg i Espanya. El treball va ser assignat a la consultora estratègica ICF que, en associació amb la Fundació Wassu-UAB, implementarà  l'estudi a Espanya, a través d'una investigació exhaustiva que inclou la recopilació de documentació, entrevistes qualitatives, grups focals i anàlisi estadística.

28/05/2020

L'estudi contribuirà als esforços de l'EIGE per dur a terme estimacions periòdiques del risc de MGF i avaluacions de tendències, assegurant la comparabilitat de les dades als Estats membres de la UE, mitjançant l'ús de la metodologia EIGE 2018, aplicada a Bèlgica, Xipre, França, Grècia, Itàlia i Malta.

L'objectiu general és oferir informació qualitativa i quantitativa precisa sobre la MGF i el risc que implica, i donar suport a les institucions europees i a tots els Estats membres, tenint en compte els patrons de migració. D'aquesta manera, es busca contribuir a millorar les polítiques públiques enfocades a l'abandonament d'aquesta pràctica tradicional perjudicial.

Sobre la base de la feina prèvia de l'EIGE en aquesta àrea, aquest estudi representa un pas fonamental cap al desenvolupament de recomanacions específiques per a cada país, a la recerca d'enfortir els esforços per a la protecció de les nenes.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies