Esteve Corbera, membre de Consell Científic del programa MAB

Esteve Corbera

L'investigador de l'ICTA-UAB ha estat nomenat membre del Consell Científic del Comitè Espanyol del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB) de la UNESCO en representació de Catalunya.

16/03/2021

El programa MAB, iniciat en els anys 1970, és un programa intergovernamental creat amb l'objectiu d'establir una base científica per millorar la relació de les persones amb el seu entorn.

El programa MAB promou la recerca interdisciplinària per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat, i contribueix al desenvolupament de polítiques relatives a la utilització racional de la diversitat biològica i cultural. Combina les ciències naturals i socials amb l’objectiu de millorar els mitjans de vida humans i salvaguardar els ecosistemes naturals i gestionats, promovent enfocaments innovadors perquè el desenvolupament econòmic sigui social i culturalment apropiat i ambientalment sostenible.

Per a l'execució del seu treball en el terreny, el programa centra les seves actuacions en la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera, fomentant l'intercanvi de coneixements entre les reserves, la investigació i el monitoratge, l'educació, la formació i la presa de decisions participativa.

Actualment, la xarxa de reserves de la biosfera espanyola compta amb 52 zones, algunes d'elles transfrontereres i a nivell mundial compta amb 714 reserves a 129 països.

El Comitè Espanyol del programa MAB de la UNESCO té adscrits dos consells assessors: el Consell de Gestors de Reserves de la Biosfera i el Consell Científic. En la seva composició estan representats diversos departaments de l'Administració General de l'Estat, les comunitats autònomes que tenen Reserves de la Biosfera en el seu territori, els gestors de les Reserves de la Biosfera, representants del sector científic i altres tipus d'agents socials.

Corbera serà el representant de Catalunya per un període de 4 anys i, després del seu nomenament, va comentar el següent: "El nomenament és un honor i un desafiament. És un honor perquè em permetrà conèixer amb més profunditat el funcionament, els èxits i els reptes de les 52 reserves de la biosfera que hi ha a Espanya, entre les quals es troba la reserva de Montseny, l'única a Catalunya i a la qual han dedicat tants esforços d'investigació el Professor Martí Boada, un dels meus mentors, la Dra. Roser Maneja, gran amiga i col·laboradora, i el grup de recerca de tots dos a l’ICTA-UAB. A més, treballant al costat de la resta de membres del Consell Científic, serà un desafiament generar nous coneixements útils perquè les reserves de la biosfera es consolidin com a espais de sostenibilitat ecològica que contribueixen a la conservació de la biodiversitat local i global, de desenvolupament socioeconòmic per a les poblacions locals, i com a instruments d'educació ambiental per als qui en gaudim d’elles".

Al costat de Corbera, el Consell Científic està format per un representant de les universitats, de cadascuna de les comunitats autònomes que tenen declarades Reserves de la Biosfera, tres representants dels centres i instituts de recerca adscrits al ministeri amb competències en matèria de ciència, i tres membres de lliure designació pel president del Comitè Espanyol del programa MAB.

Esteve Corbera és un ambientòleg i ecòleg polític que estudia les relacions entre l'home i la natura i l'impacte del canvi social, polític i ambiental en la governança dels recursos. Específicament, ha realitzat investigacions sobre com les polítiques internacionals per a la conservació de la biodiversitat i la mitigació del canvi climàtic han afectat els sistemes d'ús de la terra, les institucions i els mitjans de vida dels pobles rurals de el Sud global.