Ens ha deixat el Doctor de Física José Casas Vázquez

Doctor Casas

El Dr. Casas va formar part de la UAB des de l'any 1970 fins l'acabament del seu emeritatge. Va ser catedràtic de Física de Matèria Condensada de la UAB, director del Departament de Física i Secretari de la Facultat de Ciències de la UAB.

19/01/2021

Semblança d'en José Casas Vázquez, professor i catedràtic de Física de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El professor José Casas Vázquez nasqué a Córdoba, l’1 d’abril de 1938. Es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Sevilla i va fer la tesi doctoral en Física a la Universitat de Clermont-Ferrand, presentada posteriorment a Sevilla. El curs 1969-1970 arribà a la Universitat Autònoma de Barcelona, fundada l’any anterior, per contribuir a posar en marxa la Facultat de Ciències, juntament amb el Prof. Vicente Gandía Gomar i alguns altres col·laboradors. Va ser secretari de la Facultat de Ciències durant molts any, cap del Departament de Termologia, i Director del Departament de Física. Fou també consultor i impulsor de la Universitat Internacional de Catalunya. Es va dedicar a aquestes tasques de servei a la institució i als col·legues i a les responsabilitats administratives i organitzatives que comporten amb entusiasme i generositat. Va ser un excel·lent professor, elegant, clar, ben organitzat, capaç de transmetre la passió pels temes que explicava, especialment termodinàmica i física estadística. L’any 2005, va ser nomenat Acadèmic corresponent a la Real Academia Sevillana de Ciencias.

 

Acabada la tesi doctoral, en temes de partícules elementals, cap a 1970 orientà els seus interessos cap a la termodinàmica de processos irreversibles, juntament amb el Professor Georgy Lebon, de la Universitat de Liège (Bèlgica). Esdevingué així un dels iniciadors d’aquesta especialitat a les universitats espanyoles, introduint-hi les obres de Prigogine, de Groot i Mazur, Gyarmati, Truesdell, i altres investigadors que anaven obrint camí i donant visibilitat a aquesta nova branca. Efectivament, si bé la termodinàmica d’equilibri, una de les grans branques de la física clàssica, semblava haver arribat a la seva perfecció i completitud conceptual, passar a l’estudi de processos irreversibles fora de l’equilibri obria moltes preguntes bàsiques que renovaven la termodinàmica des dels fonaments teòrics més bàsics fins a les aplicacions més avançades.

El 1975 constituí al seu voltant, a la UAB, un grup actiu d’investigadors joves, com ara Diego Pavón, David Jou, José Miguel Rubí, Carlos Pérez García, Josep Enric Llebot, que tot fent les seves tesis doctorals van contribuir a consolidar la recerca en termodinàmica de processos irreversibles. Impulsà el desenvolupament de la termodinàmica amb l’organització de l’anomenada Escola de Termodinàmica de Bellaterra, que promogué diverses escoles internacionals a Bellaterra i a Sant Feliu de Guíxols els anys 1979, 1981, 1983 i 1985, en què participaren figures internacionalment reconegudes i capdavanteres. Les col·laboracions estatals i internacionals van ser nombroses, especialment amb el ja esmentat Prof. Lebon, i amb els Profs. Manuel Criado-Sancho, de la UNED, a Madrid, Roberto Luzzi, de la Universitat de Campinas (Brasil), Miroslav Grmela, de la Universitat de Montreal (Canadà), i Leopoldo García-Colín de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic).

 

La seva obra científica consta d’uns cent-cinquanta articles de recerca en revistes internacionals, i de les monografies Extended irreversible thermodynamics i Understanding non-equilibrium thermodynamics (amb D Jou i G. Lebon), Thermodynamics of fluids under flow (amb D Jou i M Criado-Sancho), y Termodinámica química (amb M Criado-Sancho). Algunes d’aquestes obres han estat molt citades i han esdevingut referències clàssiques en aquesta especialitat. Participà en una cinquantena de congressos científics, i traduí al castellà diversos llibres de text que han estat molt utilitzades.