Sala de premsa Premsa i mitjans

Els directors del centres de l’Esfera UAB-CEI es reuneixen a la UAB

Reunió Esfera UAB-CEI
Els directors dels centres de l’Esfera UAB-CEI s'han reunit el passat 10 de juliol per fer un balanç del programa CEI que ara finalitza a escala administrativa, i per plantejar les perspectives de futur.

10/07/2014

Els directors dels centres propis i consorciats que conformen de l’Esfera UAB-CEI s’han reunit a la UAB per fer balanç de les actuacions del UAB Campus d’Excel·lència Internacional, un programa que, a escala administrativa, finalitza aquest mes de juny, però que, segons ha explicat el vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació Lluís Tort, “pretén continuar com a idea i com a concepte”.
 
El vicerector Tort ha recordat la trajectòria del programa CEI des dels seus orígens, l’any 2009, quan va néixer a Madrid seguint un corrent europeu per tal de potenciar nuclis que generessin i transferissin coneixement. Per a Tort “el programa va ser un estímul i, a més, quadrava molt amb la situació i el model de campus de la UAB, d’interacció amb el territori i aliances estratègiques”.
 
Xavier Ariño, Responsable Tècnic de Projectes Estratègics de la Vicegerència de Recerca, ha descrit les principals actuacions del UAB-CEI en totes les seves dimensions, tant pel que fa a nous espais i infraestructures, amb edificis com l’Eureka, el Mòdul de Recerca B o l’Estabulari, nous equipaments, la millora d’accessos, l’adaptació a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, nous laboratoris i la millora d’espais docents; en relació a la dimensió del coneixement i les persones, amb nous programes formatius, la creació de fòrums per consolidar l’Anella Hospitalària, o la creació dels nous CORES; i pel que fa a les relacions amb el territori, amb la creació dels Clústers, la iniciativa UABEmprèn, les associacions B-30 i Catalonia Innovation Triangle, el nou Living Lab de Sant Cugat i les agregacions de membres de la UAB i l’Anella Hospitalària.
 
El vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació ha fet balanç econòmic tot detallant el finançament del programa ministerial, que va passar d’una subvenció de 4.200.000 € i un préstec de 10 M€ l’any 2009 a una subvenció de 550.000 € i un préstec de 2.600.000 € l’any següent i una subvenció de 1.475.440 € l’últim any de finançament, el 2011.
 
Tort ha destacat la importància de l’Esfera UAB-CEI, i les actuacions adreçades a fomentar aquesta agregació, amb la presència al web de tots els seus centres; la creació del Dipòsit Digital de Documents, disponible al Servei de Biblioteques; el segell comú EURAXESS de bones pràctiques en recerca; el programa UABEmprèn per a tots els centres; els serveis cientificotècnics consorciats entre la UAB, el CSIC, el CERCA, l’IRTA i l’ALBA; i la participació en l’estratègia regional RIS3cat (estratègies europees orientades a les regions), que obrirà les primeres convocatòries a l’octubre.
 
La vicerectora d’Investigació Pilar Dellunde ha explicat actuacions com la refundació de l’Escola de Doctorat, la participació en els programes europeus d’atracció de talent COFUND o la creació dels CORES, orientats als reptes estratègics. Per a la vicerectora, els CORES, “dissenyats a la imatge de les comunitats estratègiques de Cambridge, responen a les capacitats d’acció conjunta, amb una determinada massa crítica”.
 
Com a reptes de futur, el vicerector Tort ha destacat l’impuls de la investigació, la innovació, la invenció i la formació en la base; els projectes multiinstitució, el desenvolupament dels ecosistemes de coneixement i innovació, i les polítiques transformadores dirigides a l’entorn. Es tracta “d’assumir el lideratge d’un partenariat” i de fer “èmfasi en els instruments d’agrupació i d’interacció amb l’entorn per a la promoció de la innovació, com el PRUAB, les aliances estratègiques i els projectes i entorns d’innovació”.
 
El rector de la UAB, Ferran Sancho, ha conclòs la trobada tot incidint en que “si bé administrativament el programa ministerial CEI es tanca, nosaltres volem anar més enllà perquè es tracta d’una idea, d’un concepte bo que s’ha de mantenir”.